ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

09.07.2019 Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2019 година

Уважаеми родители,

Във връзка с подадени от родителите заявления за посещение на детските градини през летния период, необходимостта от извършване на ремонтни дейности и хигиенизиране на сградния фонд и с цел осигуряване възможност на жителите на София да ползват услугите на общинските детски градини, Ви уведомяваме за


Графикът е утвърден от кмета на съответния район.

Информация за пренасочване на децата ще бъде обявена на място във всяко детско заведение.

Столична община