ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

25.05.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 25.05.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 184 деца

Набор 2014
Класирани са 127 деца

Набор 2015
Класирани са 76 деца

Набор 2016
Класирани са 346 деца

Набор 2017
Класирани са 229 деца

Набор 2018
Класирани са 179 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 25.05.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 27.05.2019 до 07.06.2019 г..

Столична община