ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

11.05.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 11.05.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2013
Класирани са 917 деца

Набор 2014
Класирани са 459 деца

Набор 2015
Класирани са 139 деца

Набор 2016
Класирани са 3388 деца

Набор 2017
Класирани са 3431 деца

Набор 2018
Класирани са 1927 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 11.05.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 13.05.2019 до 23.05.2019 г..

Столична община