ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

10.05.2019 Премахнати невалидни предимства

Уважаеми родители,

След 18:00 часа на 09.05.2019 г. бяха направени проверки на заявени предимства по Общ критерий 5 за ДГ и Социален критерий 11 за ДГ и ПГУ/Социален критерий 10 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70%“.

Премахнати са общо 42 предимства, от тях:
  • К5 „Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване“  – 18;
  • СК11 за ДГ и ПГУ/СК10 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70%“ - 24.
Съответните съобщения са разпратени до родителите.

Столична община