ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

07.05.2019 Уточнения във връзка с предстоящото първо класиране с прием от месец септември 2019

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящите класирания за прием от м. септември 2019 година, Ви информираме, че на 09.05.2019 г., след заключване на системата в 18:00 часа и преди извършване на първото класиране за учебната 2019/2020 г. под граждански контрол на 10.05.2019 г., ще бъде извършена проверка за некоректността на следните критерии, заявени в профилите на кандидатстващите деца:  
  • Общ критерий 5 за ДГ „Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване“
  • Социален критерий 11 за ДГ и ПГУ/Социален критерий 10 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70%“.
Общ критерий 5 се прилага само при кандидатстване в детска градина за първа градинска група, т.е. само за деца, родени през 2016 година. Проверката ще обхване кандидатстващите деца, чиито родители са заявили най-малко 6 месеца посещение в частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община. Списъкът на частните СДЯ е публикуван в сайта на ИСОДЗ и ПГУ, раздел „Ръковoдство за родители“.

Уточняваме, че предимство по СК11 за ДГ и ПГУ/СК10 за СДЯ могат да ползват деца, които имат поне един родител/настойник или брат/сестра с трайно намалена работоспособност над 70%, като братът/сестрата задължително трябва да са въведени в семейния профил.

При установяване на некоректно заявени данни съобразно изискванията на критериите, предимствата ще бъдат премахнати и ще бъдат изпратени съобщения до родителите.

Столична община