ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

22.03.2019 Важно!!! На вниманието на родителите!

Уважаеми родители,

Извършването на служебна проверка за заявените критерии на прием на деца ще стартира поетапно от второ класиране за учебната 2019/2020 година. За тази цел, служебното удостоверяване на информацията ще се извърши в по една детска градина от всеки район на Столична община, както следва:

1. Район „Средец“ – ДГ № 77
2. Район „Красно село“ – ДГ № 99
3. Район „Възраждане“ – ДГ № 1
4. Район „Оборище“ – ДГ № 104
5. Район „Сердика“ – ДГ № 45
6. Район „Подуяне“ – ДГ № 103
7. Район „Слатина“ – ДГ № 62
8. Район „Изгрев“ – ДГ № 165
9. Район „Лозенец“ – ДГ № 192
10. Район „Триадица“ – ДГ № 40
11. Район „Красна поляна“ – ДГ № 196
12. Район „Илинден“ – ДГ № 51
13. Район „Надежда“ – ДГ № 90
14. Район „Искър“ – ДГ № 88
15. Район „Младост“ – ДГ № 75
16. Район „Студентски“ – ДГ № 12
17. Район „Витоша“ – ДГ № 46
18. Район „Овча купел“ – ДГ № 9
19. Район „Люлин“ – ДГ № 101
20. Район „Връбница“ – ДГ № 198
21. Район „Нови Искър“ – ДГ № 114
22. Район „Кремиковци“ – ДГ № 140
23. Район „Панчарево“ – ДГ № 182
24. Район „Банкя“ – ДГ № 25

Предвид гореизложеното и при условие, че родителят желае служебна проверка на заявените от него критерии е необходимо, в периода от 27.05.2019 г. до 06.06.2019 г., да подаде в детската градина заявление за записване. За коректността на заявените критерии ще бъде извършена служебна проверка. За резултата от нея, в срок до 3 /три/ работни дни, всеки родител ще получи уведомление по мейл. В случай, че бъде установено несъответствие между заявените критерии и данните в служба ГРАО, директорът има право да извърши отказ за записване на детето.

Столична община