ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

18.03.2019 Свободните места за групите с прием от м. септември 2019 г. са публикувани в ИСОДЗ и ПГУ

Свободните места за новата учебна 2019/2020 година са публикувани на страниците на детските заведения и училищата.

Информацията за местата е достъпна, както от меню „Свободни места”- по възрастови групи, райони, детски заведения/училища и тип прием (общ ред, хронични заболявания и СОП), така и в самите профили на детските заведения/училищата.

Списъците с чакащите деца за първото класиране с прием от м. септември (деца, родени през 2017 и 2018 г. за СДЯ; деца, родени през 2016, 2017 и 2018 г. за детските градини; деца, родени през 2013 и 2014 г. за подготвителните групи в училищата) се разделят на чакащи по социални критерии и чакащи по общи критерии. На първото класиране с предимство по социални критерии могат да бъдат класирани не повече от 30% деца от общия брой обявени свободни места по общ ред.

Броят на свободните места се различава от броя на наличните места, защото през м. септември ще се прехвърлят деца в същите възрастови групи, които вече са записани и посещават детското заведение. Децата, родени през 2016 г. в яслените групи в детските градини се прехвърлят автоматично към 1-ва градинска група от м. септември. Има и деца, които са били приети в групите с текущ прием. Те също остават с набора си от м. септември.

Допълнителни свободни места при разширяване на детските заведения или строеж на нови ще бъдат обявявани след приключване на довършителните работи. При строеж на нови градини, ясли или разширения към съществуващи, родителите на всички деца, кандидатстващи в същия административен район ще бъдат уведомявани своевременно.

ВАЖНО! Имате на разположение около два месеца до датата на първото класиране за новата учебна 2019/2020 г., през които може свободно да добавяте, премахвате или пренареждате кандидатурите си. Датата и часа на заявяване на кандидатурите не носи предимство (факторът „време“ не влияе на шансовете за прием).

Столична община