ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

13.03.2019 Важно!!! Актуализиране на профилите на децата преди обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2019/2020 година

Уважаеми родители,

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ и ПГУ Календар за 2019 г. на 18.03.2019 година предстои обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2019/2020 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община.

С оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на места в детските заведения и ПГУ, Ви уведомяваме следното:

1. На 18.03.2019 г., преди обявяването на свободните места за прием през новата учебна 2019/2020 година, създадените до момента кандидатури в ИСОДЗ и ПГУ, ще отпаднат. Направените до момента регистрации (семейни профили) се запазват.

2. След обявяване на свободните места на 18.03.2019 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2019/2020 година, което ще се извърши на 10.05.2019 година под граждански контрол.

3. В периода от 18.03.2019 г. до 18.00 часа на 09.05.2019 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община