ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

02.03.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 02.03.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 8 деца

Набор 2013
Класирани са 19 деца

Набор 2014
Класирани са 14 деца

Набор 2015
Класирани са 18 деца

Набор 2016
Класирани са 5 деца

Набор 2017
Класирани са 46 деца

Набор 2018
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 02.03.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 05.03.2019 до 08.03.2019 г..

Столична община