ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

23.02.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 23.02.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 9 деца

Набор 2013
Класирани са 15 деца

Набор 2014
Класирани са 8 деца

Набор 2015
Класирани са 25 деца

Набор 2016
Класирани са 3 деца

Набор 2017
Класирани са 2 деца

Набор 2018
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 23.02.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 25.02.2019 до 01.03.2019 г..

Столична община