ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

26.01.2019 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 26.01.2019 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 6 деца

Набор 2013
Класирани са 19 деца

Набор 2014
Класирани са 10 деца

Набор 2015
Класирани са 35 деца

Набор 2016
Класирани са 10 деца

Набор 2017
Класирано е 1 дете

Набор 2018
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 26.01.2019 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 28.01.2019 до 01.02.2019 г..

Столична община