ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

22.09.2018 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 22.09.2018 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 57 деца

Набор 2013
Класирани са 77 деца

Набор 2014
Класирани са 67 деца

Набор 2015
Класирани са 124 деца

Набор 2016
Класирани са 68 деца

Набор 2017
Класирани са 13 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 22.09.2018 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 25.09.2018 до 28.09.2018 г..

Столична община