ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

17.09.2018 Увеличение на свободни места за класирането на 22.09.2018 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (22.09.2018 г.) в следните градини:ДГ №185 Звездичка - сграда Враня
Набор 2015: 1 място по общ ред.


ДГ №78 Детски свят (с яслени групи)
Набор 2015: 6 места по хронични заболявания.


ДГ №46 Жива вода (с яслени групи)
Набор 2016: 1 място по общ ред.


ДГ №44 Калина (с яслени групи)
Набор 2016: 2 места по общ ред.

Набор 2014: 2 места по общ ред.

Набор 2013: 2 места по общ ред.

Набор 2012: 2 места по общ ред.


ДГ №12 Лилия (с яслени групи)
Набор 2016: 1 място по общ ред.


ДГ №47 Незабравка (с яслени групи)
Набор 2016: 4 места по общ ред.


ДГ №49 Радост (с яслени групи)
Набор 2016: 4 места по общ ред.
1 място по хронични заболявания.

Набор 2014: 1 място по хронични заболявания.


ДГ №144 Ханс Кристиан Андерсен (с яслени групи)
Набор 2014: 1 място по общ ред.


ДГ №28 Ян Бибиян (с яслени групи)
Набор 2016: 1 място по общ ред.


ДГ №120 Детство под липите (с яслени групи)
Набор 2015: 2 места по общ ред.


ДГ №72 Приказка без край (с яслени групи)
Набор 2015: 1 място по общ ред.


ДГ №161 Ласка - сграда 2 ж.к. Овча купел, бл. 611
Набор 2016: 2 места по общ ред.


ДГ №161 Ласка (с яслени групи)
Набор 2016: 2 места по общ ред.


ДГ №198 Косе Босе (с яслени групи)
Набор 2017: 4 места по общ ред.


ДГ №112 Детски свят
Набор 2015: 1 място по общ ред.

Набор 2014: 2 места по общ ред.

Набор 2013: 1 място по СОП.


ДГ №149 Зорница - сграда 2
Набор 2014: 3 места по общ ред.


ДГ №153 Света Троица
Набор 2013: 1 място по общ ред.


ДГ №4 Слънчо
Набор 2015: 4 места по общ ред.


СДЯ №31
Набор 2017: 2 места по общ ред.


ПГ в 5 ОУ "Иван Вазов" (целодневна организация)
Набор 2012: 1 място по общ ред.


ПГ в 103 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)
Набор 2013: 7 места по общ ред.


Екип ИСОДЗ