ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

01.03.2018 Важно!!! Актуализиране на профилите на децата преди обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2018/2019 година

Уважаеми родители,

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ Календар за 2018 г. на 19.03.2018 година предстои обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2018/2019 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготителни групи в училищата на територията на Столична община.

С оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на места в детските заведения, Ви уведомяваме следното:

1. На 19.03.2018 г., преди обявяването на свободните места за прием през новата учебна 2018/2019 година, създадените до момента кандидатури в ИСОДЗ, ще отпаднат.

2. След обявяване на свободните места на 19.03.2018 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за през новата учебна 2018/2019 година, което ще се извърши на 11.05.2018 година под граждански контрол.

3. В периода от 19.03.2018 г. до 18.00 часа на 10.05.2018 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община