ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

08.02.2008 Повечето потребители се регистрират в първите 6 часа

Въпреки затрудненията, между 9:00 и 12:00 са направени 9102 регистрации. Между 12:00 и 15:00 са направени 7605 регистрации. Следователно, в първите 6 часа от работа на системата са направени общо 16707 регистрации, което е повече от 80% от общия брой около 20000 регистрации (включващи дублиранията). Въпреки опасенията, че е имало неравнопоставеност при затрудненото кандидатстване, реално всички са били в еднакво неблагоприятни условия. Получаването на достъп до системата е било също толкова случайно в рамките на първите 6 часа, колкото би било в рамките на първия 1 час, ако всички са могли да се регистрират и кандидатстват тогава.