ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

08.02.2008 Договорите и заданието са публикувани

Съгласно заявената готовност на „Сирма Груп” АД за отвореност и прозрачност, прилагаме сканирани копия на договора и заданието със Столична община.

Съвет на директорите
„Сирма Груп” АД
6.02.2008