ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

08.02.2008 Столична община назначава проверка

Със своя заповед кметът на София Бойко Борисов разпореди днес цялостен одит върху процедурата на възлагане и изпълнение на поръчката за интернет регистрация на кандидатите за столичните детски градини.
Заповедта за проверка на г-н Борисов е във връзка с възникналите проблеми при старта на системата.
В комисията за проверка на процедурите ще бъдат поканени за участие общински съветници от всички политически групи. Резултатите от одита ще бъдат оповестени публично.
Ръководството на Столична община апелира проблемите, продиктувани от дългогодишната криза с недостига на места в детските градини, да не бъдат политизирани, а да обединят всички политически сили в Столичния общински съвет за по-бързото изпълнение на Инвестиционната програма на кмета на София, която ще доведе до откриването на нови места.
Във връзка с големия интерес към темата и за да избегнем евентуални спекулации с условията на проведената процедура и цената на поръчката, предоставяме на общественото внимание текста на Договора за изпълнение с фирма „Сирма Груп", както и техническото задание, изработено също така след провеждане на публично оповестен конкурс.