ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Форма за обратна връзка


Идентификационният номер на детето се въвежда задължително в случаите, когато се иска корекция/промяна на данните в създадения семеен профил в ИСОДЗ и ПГУ. Ако детето няма профил в системата, полето не се попълва.