ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Детски заведения по район
Всички райони, Средец, Красно село, Възраждане, Оборище, Сердика, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Илинден, Надежда, Искър, Младост, Студентски, Витоша, Овча купел, Люлин, Връбница, Нови Искър, Кремиковци, Панчарево, Банкя
Детски заведения по тип
Всички, ДГ (с яслени групи), ДГ, ДГ (с логопедични групи), СДЯ, ПГУ
Списък на детските заведения - район Искър
ПГ в 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов" (полудневна организация)
Искър
гр. София, ул. "Тирана"
979 09 63,889 97 26
ДГ №13 Калинка (с яслени групи)
Искър
гр. София, ул. 5036
9791485 9791495
ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2
Искър
гр. София, ул."5016" № 3
02/9791696
ДГ №21 Ежко Бежко (с яслени групи)
Искър
с. Бусманци, ул. "Крива ливада"
ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2, почасова организация
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба", ул. "5016", № 3
ДГ №36 Пеперуда (с яслени групи)
Искър
гр. София, ул. "Иван Арабаджията" № 40
02/ 9790932
ДГ №36 Пеперуда - почасова организация
Искър
гр. София, ул. "Иван Арабаджията" № 40
02/ 9790932
ПГ в 68 СУ "Акад. Н. Обрешков" (полудневна организация)
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба II", ул. "Цветан Лазаров"
978 50 59
ПГ в 69 СУ "Димитър Маринов" (полудневна организация)
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба", ул. "Чудомир Топлодолски"
979 09 07,979 18 05
ДГ №88 Детски рай (с яслени групи)
Искър
гр. София, 4 м. р.
9788232
ПГ в 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" (полудневна организация)
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба", ул. "Чудомир Топлодолски"
979 08 38,979 08 64
ДГ №96 Росна китка (с яслени групи)
Искър
гр. София, Полковник Чудомир Топлодолски
02/9791487,02/8794207
ДГ №108 Детско царство (с яслени групи)
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба" I
9791512
ДГ №108 Детско царство - сграда до бл. 42
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба" I - до бл. 42,43
9790840
ДГ №144 Ханс Кристиан Андерсен (с яслени групи)
Искър
гр. София, Ханс Кристиан Андерсен
9791765
ПГ в 163 ОУ "Черноризец Храбър" (полудневна организация)
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба II", ул. "Обиколна"
978 15 16,978 07 22
ДГ №185 Звездичка - сграда Враня
Искър
гр. София, Враня, бул. "Цариградско шосе" №387;
02/9791138,02/9746514
ДГ №185 Звездичка (с яслени групи)
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба" II
02/9732463,02/9791138
ДГ №185 Звездичка - сграда Враня, почасова организация
Искър
гр. София, Враня, бул. "Цариградско шосе" №387;
ДГ №185 Звездичка - почасова организация
Искър
гр. София, ж.к. "Дружба" II
02/9732463,02/9791138Карта в Google Maps
Виж карта