ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №71 Щастие (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:71
Име:Щастие
Директор:Мария Панайотова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл. 22
Комуникация:
8752032
8750338

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1601
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания220
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП001
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3400
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред38--
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №71 "Щастие" се намира в ж.к."Младост"1, на ул."Усмивка" №1. ДГ №71  функционира с пет градински групи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас  и една яслена група за деца от 1 до 3 години. Богатата и съвременна база отговаря на всички изисквания за възпитатието и обучението на децата от предучилищна възраст.  Градината е  с обновен и съвременно оборудван плувен басейн за децата от 3 до 7 год. възраст, музикален салон, физкултурен салон и кабинети за различните дейности. Грижите за децата са поверени на  екип от висококвалифицирани, професионално подготвени и с дългогодишен опит  кадри. Основни приоритети ва всички работещи в ДГ са  хуманното отношение, грижата за опазване живота и здравето на децата , стимулиране на индивидуалния и творчески потенциал на всяко дете, използване на разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение. Във всяка възрастова група образователният процес се води по утвърдени от МОН програми и познавателни книжки към тях. По желание на родителите се предлагат  следните допълнителни  образователни  дейности: английски език, плуване, народни танци, балет,  приложни изкуства , футбол и логопед.

ДГ №71 "Щастие" няма специални групи. В подкрепа на приобщаващото образование на щат в детката градина е назначен психолог , а за децата със специални образователни потребности е осигурен ресурсен учител от РЦПППО.

За учебната 2020/2021 година  ще бъдат обособени следните възрастови групи:

1 яслена група /смесена/- набор 2018г. и набор 2019г.;

2 първи групи- набор 2017г.;

1 втора група- набор 2016г.;

1 ПГ- 5 годишни- набор 2015г.;

1ПГ- 6 годишни- набор 2014г.;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за потогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3.Изследване на кръв и урина , извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр.45 от 2005г./;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина/ ясла;

6. Здравна карта на дете /нова/

7.Васерман на един от родителите, за децата постъпващи в яслена група;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ ОТ ДРУГА ДЕТСКА ГРАДИНА

1.Здравно-профилактична карта за детето, попълнена от личния лекар;

2.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

3. Здравна карта за дете;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ СЛЕД ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

3. За деца, които не са посещавали детската градина повече от два месеца се  представят изследвания за чревни паразити;

Приемът в ДГ №71 "Щастие" се осъществява съгласно  Наредба за прием на деца в общинските  детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО /в сила от 18.03.2019г./

Записването на  класираните деца за учебната 2020/2021 година се извършва в сградата на ДГ №71 "Щастие" в определения от ИСОДЗ срок  и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник- Петък от 9.00 до 16.00часа.

e-mail:odz71@abv.bg

уеб сайт:http://dg71-shtastie.com/


С уважение: Мария Панайотова,

Директор на ДГ №71 "Щастие"