ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №71 Щастие (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:71
Име:Щастие
Директор:Мария Панайотова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл. 22
Комуникация:
8750338
8752032
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1801
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3400
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3800
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №71 "Щастие" се намира в ж.к."Младост"1, на ул."Усмивка" №1. ДГ №71  функционира с пет градински групи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас  и една яслена група за деца от 1 до 3 години. Богатата и съвременна база отговаря на всички изисквания за възпитатието и обучението на децата от предучилищна възраст.  Градината е  с обновен и съвременно оборудван плувен басейн за децата от 3 до 7 год. възраст, музикален салон, физкултурен салон и кабинети за различните дейности. Грижите за децата са поверени на  екип от висококвалифицирани, професионално подготвени и с дългогодишен опит  кадри. Основни приоритети ва всички работещи в ДГ са  хуманното отношение, грижата за опазване живота и здравето на децата , стимулиране на индивидуалния и творчески потенциал на всяко дете, използване на разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение. Във всяка възрастова група образователният процес се води по утвърдени от МОН програми и познавателни книжки към тях. По желание на родителите се предлагат  следните допълнителни  образователни  дейности: английски език, плуване, народни танци, балет,  приложни изкуства , футбол и логопед.

В градината са приети-  4 деца родени през 2017г.; 22 деца родени през 2016г.; 31 деца родени през 2015г.; 39 деца родени през 2014г.; 51 деца родени през 2013г.; 21 деца родени през 2012г. - разпределени по групи както следва:

- набор 2016 и 2017 г. (сборна) - 1 яслена група -26 деца;

- набор 2015 г. - 1 първа група - 30 деца;

- набор 2014 г. - 1  втора група - 31 деца;

- набор 2013 г. - 2 подготвителни групи - 5 годишни- 58 деца;

- набор 2012 г. - 1 подготвителна група - 6 годишни- 23 деца;

ДГ №71 "Щастие" няма специални групи. В подкрепа на приобщаващото образование на щат в детката градина е назначен психолог , а за децата със специални образователни потребности е осигурен ресурсен учител от РЦПППО.

За учебната 2019/2020 година  ще бъдат обособени следните възрастови групи:

1 яслена група /смесена/- набор 2017г. и набор 2018г.;

1 първа група- набор 2016г.;

1 втора група- набор 2015г.;

1 ПГ- 5 годишни- набор 2014г.;

2 ПГ- 6 годишни- набор 2013г.;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за потогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3.Изследване на кръв и урина , извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр.45 от 2005г./;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина/ ясла;

6. Здравна карта на дете /нова/

7.Васерман на един от родителите, за децата постъпващи в яслена група;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ ОТ ДРУГА ДЕТСКА ГРАДИНА

1.Здравно-профилактична карта за детето, попълнена от личния лекар;

2.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

3. Здравна карта за дете;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ СЛЕД ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

3. За деца, които не са посещавали детската градина повече от два месеца се  представят изследвания за чревни паразити;

Приемът в ДГ №71 "Щастие" се осъществява съгласно  Наредба за прием на деца в общинските  детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО /в сила от 18.03.2019г./

Работното време за записване на класираните деца  е всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа в кабинета на директора на ДГ №71.

e-mail:odz71@abv.bg

уеб сайт:http://dg71-shtastie.com/


С уважение: Мария Панайотова,

Директор на ДГ №71 "Щастие"