ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №47 Незабравка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:47
Име:Незабравка
Директор:Красимира Стоянова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин, VI м. р.
Комуникация:
8249145 8249276
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5400
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред5301
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред6100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред5720
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група3--

Информация за родители

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че записването на децата, класирани от ИСОДЗ е:

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

ОТ 09:30 часа до 15:00ч.

За допълнителна информация тел. 02/8249145

Актуална информация за детската градина можете да намерите на сайта на детската градина.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.