ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №47 Незабравка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:47
Име:Незабравка
Директор:Красимира Стоянова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин, VI м. р.
Комуникация:
8249145 8249276

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4200
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4420
Хронични заболявания200
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5100
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред6200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред52--
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група3--

Информация за родители

Актуална информация за детската градина можете да намерите на сайта на детската градина.