ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №24 Надежда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:24
Име:Надежда
Директор:Емилия Петрова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Kумановски бой", №16
Комуникация:
9381170 9382957

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред22117
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания120
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4100
Хронични заболявания900
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4800
Хронични заболявания700
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5300
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред51--
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на новоприетите деца за учебната 2020/2021 год. ще се

извършва  на място в детската градина, всеки работен ден от 09.00 часа

до 14.30 часа, при спазване на противоепидeмичните мерки (носене на

маски и спазване на физическа дистанция).

 


ДГ №24 „Надежда” е

достойно име за приказен палат,

в който 43 лета деца растат:

щастливи, здрави, радостни, добри,

безгрижни, умни, с весели игри.


Детска градина № 24 "Надежда" е целодневна детска градина с 10 групи, от които:

  • 2  яслени групи за деца, родени 2017г.;     

В двете яслени групи има по 24 деца.

  • 4 градински групи:

            –  деца,родени 2016г. - две групи - 51 деца;

            –  деца,родени 2015г. - две групи - 58 деца;

  • 4 подготвителни групи:

            –  деца,родени 2014г. - две групи - 58 деца;

            –  деца,родени 2013г. - две групи  - 58 деца.

Приемът в детската градина се извършва съгласно Наредба за прием на децата в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община, в сила от 18.03.2019г.

 

Детска градина  № 24 "Надежда" е открита през м. май 1976г. Сградата разполага с просторни,слънчеви и изцяло обновени занимални и спални помещения, музикален и физкултурен салон,кабинет по чуждоезиково обучение.ДГ №24 разполага и с  логопедичен кабинет, в който с нуждаещите се деца работят логопед и психолог,назначени в детската градина.При необходимаст, за деца със специални образователни потребности се осигурява и ресурсен учител от РЦПППО-София-град.Детската градина е база на СУ "Св. Кл. Охридски" и тук се обучават студенти от специалност Логопедия. 

В дворното пространство, разположено на площ от 6 декара, са  обособени и изцяло обновени 10  детски площадки, футболно игрище и интерактивна площадка за обучение на децата по безопасност на движението.

Възпитанието,обучението и социализацията на децата се извършва съобразно Закона за предучилищното и училищно образование и утвърдените държавни образователни стандарти.Екип от високо квалифицирани педагози,медицински сестри и непедагогически персонал се грижи за децата с професионализъм,внимание и любов.

По желание на родителите в детската градина се предлагат следните допълнителни образователни дейности:

  • английски език;
  • модерни и латино танци;
  • народни танци;
  • футбол.

За децата се организират и провеждат летни лагери, ски училище,еднодневни екскурзии.