ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №104 Моят свят

Тип:ДГ
Номер:104
Име:Моят свят
Директор:Румяна Илиева
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Чумерна" № 15
Комуникация:
9833275 9833784

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания110
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред25--
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

     В ДГ №104"Моят свят" се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца по държавните образователни стандарти  за предучилищно образование.  В детската градина се предлагат и допълнителни образователни дейности: английски език, плуване, народни танци, художествена гимнастика, футбол.

     През учебната 2020 / 2021г. децата ще бъдат разпределени по възрасти, както следва:

сграда 1

набор 2017 г.  -  1 група  

набор 2016г.     -1 група

набор 2015 г.    -1 група

набор 2014г.     -1 група

сграда 2

набор 2015г.    -1 група

 

сграда 3

набор 2017г.   - 2 групи  

набор 2016г.    -1 група

набор 2015г.    -1 група

набор 2014г.   - 1 група

 

сграда 4

набор  2016г. -1 група

 

В подкрепа на приобщаващото образование е осигурен ресурсен учител  от РЦПППО.

От учебната 2018/2020г. ДГ№104 е включена в пилотно прилагане на адаптационен модел за съвместна работа на педагози и родители в периода на постъпване на децата в детска градина .Педагогическата практика "Утринна приказка " е разработена от Министерството на образованието и науката.