ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №11 Мики Маус (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:11
Име:Мики Маус
Директор:Розалия Филипова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл.18
Комуникация:
8742041 8749089
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3800
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4910
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1700
Хронични заболявания500
СОП400
Работна група0--

Информация за родители

ДОБРЕ ДОШЛИ В ДГ № 11 „МИКИ МАУС“ – ЕДНА ОТ НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНАТА В
РАЙОН "МЛАДОСТ"ДГ №11 Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1974 Г. ТАЗИ ГОДИНА НАВЪРШВА 45 ГОДИНИ.

ОТНАЧАЛО ЗАПОЧВА КАТО ОДЗ №11 „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“, А ДНЕС - ДГ №11 "МИКИ МАУС".


В НЕЯ СЕ ОТГЛЕЖДАТ И ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦАТА НА РОДИТЕЛИ, КОИТА СА ОТ ПЪРВИТЕ ВИПУСКИ СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ДГ 11 Е РАЗПОЛОЖЕНА НА 2 ДКА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ И 8 ДКА ЗАЛЕСЕН, ОЗЕЛЕНЕН И ПОДРЕДЕН ДВОР, ЗА КОЙТО СЕ ПОЛАГАТ ГОЛЕМИ УСИЛИЯ ДА Е КРАСИВ, БЕЗОПАСЕН И ЗАБАВЕН ЗА ДЕЦАТА. ДГ СЕ НАМИРА ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА КВАРТАЛ МЛАДОСТ 1, ДАЛЕЧ ОТ ШУМА И ЗАМЪРСЕНИЯ БУЛЕВАРД.


В СГРАДАТА СЕ ПОМЕЩАВАТ 8 ГРУПИ. ОБОСОБЕНИ СА ДВА САЛОНА - МУЗИКАЛЕН И ФИЗКУЛТУРЕН, КОЕТО Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗНОСТРАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ.

ЗА ДЕЦАТА СЕ ГРИЖАТ ВИСОКОКВАЛФИЦИРАНИ И ВСЕОТДАЙНИ В ОБИЧТА СИ КЪМ ТЯХ 40 СЛУЖИТЕЛИ – ПЕДАГОЗИ, МЕД. СПЕЦИАЛИСТИ, ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ПЕРСОНАЛ Е С ВИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ, АМБИЦИОЗЕН И СЪС СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ДАВАНЕ НА ДЕЦАТА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ. ЕЖЕДНЕВНО СЕ ТЪРСИ ПАРТНЬОРСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ С ЦЕЛ МАКСИМАЛНО ДОСТИГАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ/ДОС/ ОТ ДЕЦАТА ПО ПЪТЯ КЪМ ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ.

В ДЕТСКА ГРАДИНА №11 РАБОТЯТ МНОГО ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ КАКТО С ДЕЦАТА НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА, ТАКА И С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА- ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ. ТЕЗИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ РАДВАТ НА МНОГО ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ, АВТОРИТЕТ И ДОВЕРИЕ СРЕД РОДИТЕЛИТЕ, С КОИТО СЪВМЕСТНО И ПОДПОМАГАНИ ОТ ПЕДАГОЗИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ПРЕОДОЛЯВАТ ВСИЧКИ ТРУДНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЦАТА. ОТ ТАЗИ ГОДИНА Е НАЗНАЧЕН СЛУЖИТЕЛ, КОЙТО РАБОТИ С ДЕЦА СЪС СОП В РОЛЯТА НА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ЦЕЛОГОДИШНА. ПРЕСТОЯТ НА ДЕЦАТА Е ЦЕЛОДНЕВЕН ОТ 7.00 ДО 19.00 ЧАСА, КАТО ИМ СЕ ОСИГУРЯВА ЧЕТИРИКРАТНО ХРАНЕНЕ - ЗАКУСКА, ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКУСКА В 10 ЧАСА, ОБЯД И СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА, КОИТО СА СЪОБРАЗЕНИ С ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ХРАНЕНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.

ДГ № 11 Е ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА. В НЕЯ ФУНКЦИОНИРАТ 7 ГРУПИ ДЕТСКА ГРАДИНА И 1 ГРУПА ЯСЛА. В ЯСЛЕНА ГРУПА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ, А В ГРАДИНСКИТЕ - ДЕЦА ОТ 3 ДО 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
ДЕЦАТА СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ КАКТО СЛЕДВА:

БРОЙ ГРУПИ ПО ГОДИНА РАЖДАНЕ:
ВИПУСК 2012 Г. - 1 ГРУПА – „СЛЪНЦЕ“
ВИПУСК 2013 Г. - 1 ГРУПА – „СЛАВЕЙЧЕ“
ВИПУСК 2014 Г. - 2 ГРУПИ – ‚МЕЧО ПУХ“ И „ПИНОКИО“
ВИПУСК 2015 Г. - 1 ГРУПИ – „ПАТЕТА“
ВИПУСК 2016 Г. - 2 ГРУПА – „КАЛИНКА“ И „ДЕТЕЛИНА“
ВИПУСК 2017 Г. - 1 ГРУПА – „ЗВЕЗДИЧКА“

БРОЙ ДЕЦА В ГРУПИТЕ ПО ГОДИНА НА РАЖДАНЕ:
ВИПУСК 2012 Г. - 34 ДЕЦА;
ВИПУСК 2013 Г. - 31 ДЕЦА;
ВИПУСК 2014 Г. - 69 ДЕЦА;
ВИПУСК 2015 Г. - 38 ДЕЦА;
ВИПУСК 2016 Г. - 60 ДЕЦА;
ВИПУСК 2017 Г - 25 ДЕЦА.


ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ГОДИНИ НА РАЖДАНЕ КАКТО СЛЕДВА:
1.  ЯСЛЕНА ГРУПА:
•    ДЕЦА РОДЕНИ ПРЕЗ 2018 Г. – 5 БР.
•    ДЕЦА РОДЕНИ ПРЕЗ 2017 Г. – 18 БР. И 3 БР. С ХЗ.


В ДГ № 11 СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, КАТО НЕЙНИЯТ ПРИОРИТЕТ Е ВСЕСТРАННОТО И ПЪЛНОЦЕННО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ И ДОСТИГАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ. ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ОДОБРЕНИ ОТ МОН ПРОГРАМИ И ДИДАКТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЦА. ЦЯЛОСТНАТА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ПОДЧИНЕНА НА ИГРАТА В РАЗЛИЧНИТЕ НЕЙНИ ФОРМИ. ИЗПОЛЗВАТ СЕ РАЗЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА – ИТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, ЛАПТОПИ, ТАБЛЕТИ И ДР.


ИГРАТА Е ЕСТЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА. ЧРЕЗ ИГРА ДЕЦАТА ОПОЗНАВАТ ОБКРЪЖАВАЩИЯ ГИ СВЯТ, УЧАТ СЕ ДА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ, ПРАВЯТ ИЗБОР, СЛУШАТ И ГОВОРЯТ, ОТГОВАРЯТ ЗА СВОЕТО ПОВЕДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПОДХОД КЪМ ДЕТЕТО Е ВОДЕЩИЯТ В НАШАТА РАБОТА. ИЗПОЛЗВАМЕ АКТИВНИ МЕТОДИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЦАТА И СЕ СТРЕМИМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДА БЪДЕ ЖЕЛАНО МЯСТО ЗА ТЯХ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ АТМОСФЕРАТА НА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА СА ДОБЪР ПРИМЕР ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ У ДЕЦАТА. НИЕ СМЕ УВЕРЕНИ, ЧЕ ВАШИТЕ ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ.

ПРЕДВИД ДЕТСКИТЕ ИНТЕРЕСИ И ЗАЛОЖБИ, В ДГ 11 СЕ ПРЕДЛАГАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (ДОД). ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗБИРАТ С КОНКУРС ФИРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОД. ВИДЪТ И БРОЯТ НА ДОД СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ И ПРДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПС).
УЧАСТИЕТО В ТЯХ СТАВА ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО ОТ ТАКСАТА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КОЯТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА НА СОС ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И В МОМЕНТА Е 60 ЛЕВА МЕСЕЧНО.
ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ СА :
- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
- ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
- БАЛЕТ
- НАРОДНИ ТАНЦИ
- ШАХ
- ЛАТИНО  ТАНЦИ
- ФУТБОЛ
- ИЗПРАВИТЕЛНА ГИМНАСТИКА
- ЛОГОПЕД

ПРОДЪЛЖАВА ТРАДИЦИЯТА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ, ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ, СКИ-УЧИЛИЩЕ И ПРИ ЖЕЛАНИЕ - ЛЕТЕН ОТДИХ НА МОРЕ ЗА МАЛКИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ДГ №11. ТРАДИЦИЯ НА ДГ №11 „МИКИ МАУС“ Е УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА В МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ И НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ – МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В ХАСКОВО, МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ХУМОТА И САТИРАТА В ГАБРОВО И ДР. ЦЕЛОГОДИШНО СЕ УРЕЖДАТ СРЕЩИ НА ДЕЦАТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО, ЛИТЕРАТУРАТА, МУЗИКАТА, ДЕТСКИТЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ВЪЛНУВАЩИ ИЗЖИВЯВАНИЯ И МНОГО МИЛИ СПОМЕНИ ОСТАВАТ В СЪРЦАТА НА РОДИТЕЛИТЕ ЕЖЕГОДНИТЕ ДЕТСКИ ПРАЗНИЦИ НА МАЛКИТЕ АРТИСТИ.
ТАЗИ ГОДИНА ДЕТСКИТЕ ИЗЯВИ ЩЕ БЪДАТ В ЧЕСТ НА 45 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА №11 „МИКИ МАУС“


ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.ПРИЕМЪТ В ДГ № 11 СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
ПРИЕМАТ СЕ ДЕЦА ПО ДВЕ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ – ЦЕЛОДНЕВНА И ПОЧАСОВА. ПОЧАСОВАТА ФОРМА ВКЛЮЧВА ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ ЧАСА ПРЕЗ СУТРИШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ.


КЛАСИРАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г.


ПЕРИОДЪТ НА ЗАПИСВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ДВЕ РАБОТНИ СЕДМИЦИ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПОСОЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ.
ТОВА ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ИЗТЕГЛЯ ОТ НАПРАВЕНИЯ ПРОФИЛ НА ДЕТЕТО В ИСОДЗ И ТРЯБВА ДА НОСИ ПОДПИСИТЕ И ИМЕНАТА НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ.
АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ РОДИТЕЛЯТ Е ИЗПОЛЗВАЛ КРИТЕРИИ, КОИТО СА ДАЛИ ПРЕДИМСТВО НА ДЕТЕТО И НЕ ПРЕДСТАВИ СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО, ДИРЕКТОРЪТ Е В НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ИЗВЪРШИ ЗАПИСВАНЕ И ПРЕДСТОИ ОТНОВО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЩИЯ РЕД СЪПРОВОДЕНО СЪС САНКЦИЯ В БРОЯ ТОЧКИ.
ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКИ КАРТОН, ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА И ПЪЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН СТАТУС. МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРАВЯТ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  И СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДИ ФИЗИЧЕСКИЯ ПРИЕМ НА ДЕТЕТО. ПРОЦЕДУРАТА ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ОТГОВАРЯНЕ НА ВЪПРОСИ ПРОДЪЛЖАВА МЕЖДУ 30 - 40 МИНУТИ.


МОЛЯ, ДА НЕ СЕ ЧАКА ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ!


ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРИ ПРИЕМ  СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.


web сайт: http://dg11-mikimaus.com/  
e-mail: dg11mikimaus@mail.bg /  rfilipova@mail.bg


С УВАЖЕНИЕ- ДИРЕКТОР : Р. ФИЛИПОВА