ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №11 Мики Маус (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:11
Име:Мики Маус
Директор:Розалия Филипова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл.18
Комуникация:
8742041 8749089

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1700
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4100
Хронични заболявания600
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4901
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред17--
Хронични заболявания500
СОП400
Работна група0--

Информация за родители

ДОБРЕ ДОШЛИ В ДГ № 11 „МИКИ МАУС“ – ЕДНА ОТ НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИТЕ В
РАЙОН "МЛАДОСТ"ДГ №11 Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1974 Г.

ОТНАЧАЛО ЗАПОЧВА КАТО ОДЗ №11 „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА“, А ДНЕС - ДГ №11 "МИКИ МАУС".


В  ДГ 11  ВЕЧЕ  СЕ ОТГЛЕЖДАТ И ВЪЗПИТАВАТ   ДЕЦАТА НА РОДИТЕЛИ, КОИТА СА ОТ ПЪРВИТЕ ВИПУСКИ СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ДГ 11 Е РАЗПОЛОЖЕНА НА 2 ДКА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ И 8 ДКА ЗАЛЕСЕН, ОЗЕЛЕНЕН И ПОДРЕДЕН ДВОР, ЗА КОЙТО СЕ ПОЛАГАТ ГОЛЕМИ УСИЛИЯ ДА Е КРАСИВ, БЕЗОПАСЕН И ЗАБАВЕН ЗА ДЕЦАТА. ДГ СЕ НАМИРА ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА КВАРТАЛ МЛАДОСТ 1, ДАЛЕЧ ОТ ШУМА И ЗАМЪРСЕНИЯ БУЛЕВАРД.


В СГРАДАТА СЕ ПОМЕЩАВАТ 8 ГРУПИ. ОБОСОБЕНИ СА ДВА САЛОНА - МУЗИКАЛЕН И ФИЗКУЛТУРЕН, КОЕТО Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗНОСТРАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ.

ЗА ДЕЦАТА СЕ ГРИЖАТ ВИСОКОКВАЛФИЦИРАНИ И ВСЕОТДАЙНИ В ОБИЧТА СИ КЪМ ТЯХ 40 СЛУЖИТЕЛИ – ПЕДАГОЗИ, МЕД. СПЕЦИАЛИСТИ, ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ПЕРСОНАЛ Е С ВИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ, АМБИЦИОЗЕН И СЪС СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ДАВАНЕ НА ДЕЦАТА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, РАЗВИТИЕ  НА  КОМПЕТЕНТНОСТИ.

ЕЖЕДНЕВНО СЕ ТЪРСИ ПАРТНЬОРСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ С ЦЕЛ МАКСИМАЛНО ДОСТИГАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ/ДОС/ ОТ ДЕЦАТА ПО ПЪТЯ КЪМ ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ.

В ДЕТСКА ГРАДИНА №11 РАБОТЯТ МНОГО ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ КАКТО С ДЕЦАТА НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА, ТАКА И С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА- ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ.

ТЕЗИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ РАДВАТ НА МНОГО ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ, АВТОРИТЕТ И ДОВЕРИЕ СРЕД РОДИТЕЛИТЕ, С КОИТО СЪВМЕСТНО И ПОДПОМАГАНИ ОТ ПЕДАГОЗИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ПРЕОДОЛЯВАТ ВСИЧКИ ТРУДНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЦАТА. ОТ ТАЗИ ГОДИНА СА НАЗНАЧЕНИ И  СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО РАБОТЯТ С ДЕЦА СЪС СОП В РОЛЯТА НА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ  - ПО  ЕВРОПЕЙСКИ  ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ЦЕЛОГОДИШНА. ПРЕСТОЯТ НА ДЕЦАТА Е ЦЕЛОДНЕВЕН ОТ 7.00 ДО 19.00 ЧАСА, КАТО ИМ СЕ ОСИГУРЯВА ЧЕТИРИКРАТНО ХРАНЕНЕ - ЗАКУСКА, ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКУСКА В 10 ЧАСА /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ  И МЛЕЧНИ  ПРОДУКТ/, ОБЯД И СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА, КОИТО СА СЪОБРАЗЕНИ С ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ХРАНЕНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.

ДГ № 11 Е ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА. В НЕЯ ФУНКЦИОНИРАТ 7 ГРУПИ ДЕТСКА ГРАДИНА И 1 ГРУПА ЯСЛА. В ЯСЛЕНА ГРУПА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ, А В ГРАДИНСКИТЕ - ДЕЦА ОТ 2 ДО 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА 2020/2021 ДЕЦАТА ЩЕ  СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ КАКТО СЛЕДВА:

БРОЙ ГРУПИ ПО ГОДИНА РАЖДАНЕ:
ВИПУСК 2017 Г. - 1 ГРУПА – „СЛЪНЦЕ“
ВИПУСК 2017 Г. - 1 ГРУПА – „СЛАВЕЙЧЕ“
ВИПУСК 2014 Г. - 2 ГРУПИ – ‚МЕЧО ПУХ“ И „ПИНОКИО“
ВИПУСК 2015 Г. - 1 ГРУПИ – „ПАТЕТА“
ВИПУСК 2016 Г. - 2 ГРУПА – „КАЛИНКА“ И „ДЕТЕЛИНА“
ВИПУСК  2018/2019Г. - 1 ГРУПА – „ЗВЕЗДИЧКА“-ЯСЛА


В ДГ № 11 СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, КАТО НЕЙНИЯТ ПРИОРИТЕТ Е ВСЕСТРАННОТО И ПЪЛНОЦЕННО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ И ДОСТИГАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ. ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ОДОБРЕНИ ОТ МОН ПРОГРАМИ И ДИДАКТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЦА. ЦЯЛОСТНАТА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ПОДЧИНЕНА НА ИГРАТА В РАЗЛИЧНИТЕ НЕЙНИ ФОРМИ. ИЗПОЛЗВАТ СЕ РАЗЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА – ИТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, ЛАПТОПИ, ТАБЛЕТИ И ДР.


ИГРАТА Е ЕСТЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА. ЧРЕЗ ИГРА ДЕЦАТА ОПОЗНАВАТ ОБКРЪЖАВАЩИЯ ГИ СВЯТ, УЧАТ СЕ ДА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ, ПРАВЯТ ИЗБОР, СЛУШАТ И ГОВОРЯТ, ОТГОВАРЯТ ЗА СВОЕТО ПОВЕДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПОДХОД КЪМ ДЕТЕТО Е ВОДЕЩИЯТ В НАШАТА РАБОТА. ИЗПОЛЗВАМЕ АКТИВНИ МЕТОДИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕЦАТА И СЕ СТРЕМИМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДА БЪДЕ ЖЕЛАНО МЯСТО ЗА ТЯХ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ АТМОСФЕРАТА НА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА СА ДОБЪР ПРИМЕР ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ У ДЕЦАТА. НИЕ СМЕ УВЕРЕНИ, ЧЕ ВАШИТЕ ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ.

ПРЕДВИД ДЕТСКИТЕ ИНТЕРЕСИ И ЗАЛОЖБИ, В ДГ 11 СЕ ПРЕДЛАГАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (ДОД). ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗБИРАТ С КОНКУРС ФИРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОД. ВИДЪТ  НА ДОД СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПС).
УЧАСТИЕТО В ТЯХ СТАВА ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО ОТ ТАКСАТА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КОЯТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА НА СОС ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И В МОМЕНТА Е 60 ЛЕВА МЕСЕЧНО  ПРИ  ПЪЛНО  ПРИСЪСТВИЕ.
ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ СА :
- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
- ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
- БАЛЕТ
- НАРОДНИ ТАНЦИ
- ШАХ
- ЛАТИНО  ТАНЦИ
- ФУТБОЛ
- ИЗПРАВИТЕЛНА ГИМНАСТИКА


ПРОДЪЛЖАВА ТРАДИЦИЯТА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ, ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ, СКИ-УЧИЛИЩЕ И ПРИ ЖЕЛАНИЕ - ЛЕТЕН ОТДИХ НА МОРЕ ЗА МАЛКИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ДГ №11. ТРАДИЦИЯ НА ДГ №11 „МИКИ МАУС“ Е УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА В МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ И НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ – МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В ХАСКОВО, МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ХУМОТА И САТИРАТА В ГАБРОВО И ДР. ЦЕЛОГОДИШНО СЕ УРЕЖДАТ СРЕЩИ НА ДЕЦАТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО, ЛИТЕРАТУРАТА, МУЗИКАТА, ДЕТСКИТЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ВЪЛНУВАЩИ ИЗЖИВЯВАНИЯ И МНОГО МИЛИ СПОМЕНИ ОСТАВАТ В СЪРЦАТА НА РОДИТЕЛИТЕ ЕЖЕГОДНИТЕ ДЕТСКИ ПРАЗНИЦИ НА МАЛКИТЕ АРТИСТИ.
ТАЗИ ГОДИНА ДЕТСКИТЕ ИЗЯВИ ЩЕ БЪДАТ В ЧЕСТ НА 45 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА №11 „МИКИ МАУС“


ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,ДОБРЕ  ДОШЛИ  В  ДГ 11 "МИКИ МАУС" НА ВАС  И  ВАШИТЕ ДЕЦА!


ПРИЕМЪТ В ДГ № 11 СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
ПРИЕМАТ СЕ ДЕЦА ПО ДВЕ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ – ЦЕЛОДНЕВНА И ПОЧАСОВА. ПОЧАСОВАТА ФОРМА ВКЛЮЧВА ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ ЧАСА ПО ВРЕМЕ НА  СУТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ.


КЛАСИРАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г.


ПЕРИОДЪТ НА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД  ОСНОВНОТО  КЛАСИРАНЕ  ЩЕ БЪДЕ ДВЕ РАБОТНИ СЕДМИЦИ- ДО 29.05.2020. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПОСОЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ   ОТ 9.00   ДО 17.00  ЧАСА  В  СГРАДАТА  НА  ДГ11"МИКИ МАУС"

ИНФОРМАЦИЯТА  ПО  ДАННИТЕ  ОТ  ЛИЧНИ  КАРТИ, АКТ ЗА  РАЖДАНЕ,  ПОСТОЯНЕНЕ И НАСТОЯЩ  АДРЕС   И  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕМЕЙСТВОТО  СЕ  ПОЛУЧАВАТ  ПО  ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ   И СПАЗВАНЕТО  НА  ИЗИСКВАНИЯТА  ЗА  РАБОТА  С  ЛИЧНИ  ДАННИ ОТ  РАЙОННАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ,ПРОВЕРЯВАТ  СЕ  С   ПОМЕСТЕНОТО  В ЗАЯВЛЕНИЕТО  ЗА  ПРИЕМ НА  ДЕТЕТО  И АКО  СА  ИДЕНТИЧНИ,СЕ  ПОТВЪРЖДАВА  ЗАПИСВАНЕТО  МУ.

ЗАЯВЛЕНИЕТО  СЕ ИЗТЕГЛЯ ОТ НАПРАВЕНИЯ ПРОФИЛ НА ДЕТЕТО В ИСОДЗ И ТРЯБВА ДА НОСИ ПОДПИСИТЕ И ИМЕНАТА НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ.
АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ РОДИТЕЛЯТ Е ИЗПОЛЗВАЛ КРИТЕРИИ, КОИТО СА ДАЛИ ПРЕДИМСТВО НА ДЕТЕТО  ПРИ  КЛАСИРАНЕТО И НЕ ПРЕДСТАВИ СЪОТВЕТНИТЕ  ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕТО ИМ, ДИРЕКТОРЪТ Е В НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗВЪРШИ ЗАПИСВАНЕ И ПРЕДСТОИ ОТНОВО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЩИЯ РЕД СЪПРОВОДЕНО СЪС САНКЦИЯ В БРОЯ ТОЧКИ.
ПРИ ФИЗИЧЕСКИЯ  ПРИЕМ  НА    ДЕТЕТО ,СЕ ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКИ КАРТОН, ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА И ПЪЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН СТАТУС. МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРАВЯТ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  И  РЕЗУЛТАТИТЕ  СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  НА  ДГ 11  ПРЕДИ ФИЗИЧЕСКИЯ ПРИЕМ НА ДЕТЕТО.

ПРОЦЕДУРАТА ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ,ЗАПИСВАНЕТО  И ОТГОВАРЯНЕ НА ВЪПРОСИ   НА  РОДИТЕЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВА МЕЖДУ 30 - 40 МИНУТИ.


МОЛЯ, ДА НЕ СЕ ЧАКА ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ   ЗА  ЗАПИСВАНЕ!


ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРИ ПРИЕМ  СА ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА- ЕДНИ ОТ  ТЯХ  СА  С  ИНФОРМАЦИОНЕН  ХАРАКТЕР  ,  А  ДРУГИ       СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  ПОПЪЛНЕНИ  В  ДЕТСКАТА ГРАДИНА  ПРИ  ФИЗИЧЕСКОТО  ПРИЕМАНЕ  НА  ДЕЦАТА СЛЕД  15.09.2020.


web сайт: http://dg11-mikimaus.com/  
e-mail: dg11mikimaus@mail.bg /  rfilipova@mail.bg


С УВАЖЕНИЕ- ДИРЕКТОР : Р. ФИЛИПОВА