ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №184 Мечо Пух (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:184
Име:Мечо Пух
Директор:Ариета Вичишта
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Хемус", №10
Комуникация:
8704192 8720690
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2100
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7500
Хронични заболявания1500
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5500
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5500
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНО!!!

 

През учебната 2019/2020 год. в ДГ№184 "Мечо Пух",ще функционират 10 групи:

- 1 яслена група - деца родени 2017и 2018 год.

- 2 първи групи - деца родени 2016 год.

- 3 втори групи - деца родени 2015 год.

- 2 трети групи / подготвителна за училище 5 годишни/ - деца родени 2014 год.

-2 четвърти групи / подготвителни за училище 6 годишни/ - деца родени 2013год.

 

В ДГ №184"Мечо Пух" има психолог и логопед.

Уеб сайт на градината: mechopuh.info

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В Д Г №184”МЕЧО ПУХ”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2019г.

  11.05 2019г.  /събота/   Обявяване на списъците от първо класиране 
- по e-mail пощата на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ

 13 май 2019г.   -   23 май 2019г.  

Записване на децата, приети на първо класиране

за което е необходимо родителите да носят  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 
1. Заявление от родителя /типова бланка/от ИСОДЗ-може да се получи и на място от директора
2. Оригинал от: 
- удостоверението за раждане на детето
- лични  карти  на родителите(или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице)
3. Допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

 
При записване родителят се запознава с: 

1.      Правилника за дейността на ДГ № 184"МЕЧО ПУХ"

2.      Списък на медицинските изследвания  за настаняване от м.септември

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа от ИСОДЗ

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО

9,00-12,00ч.

13,30 – 17.00ч.


 Заявление (бланка) за записване може да бъде изтеглена от Интернет

(e-mail пощата на родителя)

или да я получи на място от директора  

Директор:Валерия Иванова

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------