ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №126 Тинтява - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:126
Име:Тинтява - сграда 2
Директор:Емилия Такова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Проф. Вайганд" № 6
Комуникация:
9201820
8220895

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2600
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред16--
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

На вниманието на родителите на новоприетите деца за учебната 2020/2021г. - записването на децата ще бъде от 8.30ч. до 12.30ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. всеки ден в централната сграда на Детската градина.