ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №17 Мечо Пух (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:17
Име:Мечо Пух
Директор:Миглена Кръстева
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл. 31
Комуникация:
8754032
сайт http://dg17sofia.com
mechopuh@dg17sofia.com
odz17@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред4300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред6000
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред5440
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред3580
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 


 АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДГ №17 "МЕЧО ПУХ": www.odz17.com

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 

 

   

 

ДГ №17 „Мечо Пух” е общинска детска градина с яслена група за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.

Детската градина се намира на територията на район „Младост”, Столична община, ж.к.Младост 1, ул. Д.Доспевски № 27.

ДГ №17 работи на петдневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

Детската  градина разполага с много добра материална и дидактична база - просторни занимални и спални помещения, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен физкултурен салон за физическа подготовка, празници  и развлечения на децата.

Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работата с децата. Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

В ДГ №17 "МЕЧО ПУХ" се извършват допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина по желание на децата и срещу заплащане от родителите, както следва:

- английски език ;
- футбол;
- приложни изкуства;
- народни танци;
- модерен балет;
- йога.

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и море.Контакти:
Стефана Дечева, direktor@dg17sofia.com
e-mail на градината: mechopuh@dg17sofia.com