ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №17 Мечо Пух (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:17
Име:Мечо Пух
Директор:Миглена Кръстева
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл. 31
Комуникация:
mechopuh@dg17sofia.com
8754032
сайт http://dg17sofia.com
odz17@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред401
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4001
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4301
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6000
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4800
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

 

АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДГ №17 "МЕЧО ПУХ": www.dg17sofia.com

ДГ №17 „Мечо Пух” е общинска детска градина с две яслени и 7 градински групи  за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.

Детската градина се намира на територията на район „Младост”, Столична община, ж.к.Младост 1, ул. „Д.Доспевски“ № 27.

ДГ №17 работи на петдневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

Детската градина разполага с много добра материална и дидактична база - просторни занимални и спални помещения, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен физкултурен салон за физическа подготовка, празници и развлечения на децата.

Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работата с децата. Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

В ДГ № 17 има назначен логопед и осигурен ресурсен учител от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град за допълнителна работа за деца със специални образователни потребности.

През учебната 2018/2019 година в ДГ № 17 работят седем градински и две яслени групи:

Брой групи

Година на раждане

Брой деца

2 яслени групи

2016 год. и 2017 год.

48

1 първа възрастова група

2015 год.

30

2 втори възрастови групи

2014 год.

63

2  подготвителни възрастови групи – 5 годишни

2013 год.

54

2  подготвителни възрастови групи – 6 годишни

2012 год.

43

 

В ДГ №17 "МЕЧО ПУХ" се извършват допълнителни образователни дейности, които не са дейност на детската градина по желание на децата и срещу заплащане от родителите, както следва:

  1. Английски език
  2. Футбол
  3. Модерни танци
  4. Народни танци
  5. Йога
  6. Приложни изкуства

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и еднодневни екскурзии.

Приемът в ДГ № 17 се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

 

 

Контакти:

Миглена Кръстева – директор

тел. 0884801632

email: odz17@abv.bg