ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №167 Малкият принц

Тип:ДГ
Номер:167
Име:Малкият принц
Директор:Даниела Кулинска
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Балша", № 6-8
Комуникация:
029521610
029531757

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания110
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4900
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5100
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред23--
Хронични заболявания300
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

ДГ№ 167 „Малкият принц” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца  от 3 години до постъпването им в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Триадица”, Столична община, кв. Иван Вазов, ул „Балша“ №6-8. ДГ № 167 „Малкият принц“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни съоръжения, нови пейки, където децата играят спокойно и с удоволствие. В двора на детската градина има площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари.

Екип от висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с професионализъм, внимание и любов. Осигурили сме кабинет за ресурсен учител и логопед, който работи само с деца със специални образователни потребности по утвърден график. Ресурсният учител и логопедът са на щат в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град.

От 2018 година има назначен психолог в детската градина на ½ щат, финансирането е осигурено от бюджета на детската градина. 

От учебната 2019/2020 ще функционират 8 градински групи.

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. ще бъдат сформирани както следва:

 • две групи набор 2016 – ще бъдат приети 54 деца през месец май;
 • две групи набор 2015 – посещават 60 деца;
 • две ПГ групи набор 2014 – посещават 67 деца,
 • две ПГ групи набор 2013  – посещават 60 деца.

Сайт на детската градина: http://malkiyatprinc.eu/

 На родителите  се предлагат допълнителни педагогически дейности, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата:

 • ·         Приложно изкуство;
 • ·         Народни танци;
 • ·         Латино и модерни танци;
 • ·         Английски език;
 • ·         Немски език;
 • ·         Таекуон-до;
 • ·         Плуване;
 • ·         Футбол;
 • ·         Плуване;
 • ·         Йога за деца;
 • ·         Тенис на корт

 Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

 • ·         Еднодневни екскурзии;
 • ·         Ски – училище

 

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!