ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №77 Магнолия

Тип:ДГ
Номер:77
Име:Магнолия
Директор:Стефка Рабаджиева
Район:Средец
Адрес:гр.София, ул. "Мизия", № 6
Комуникация:
02/9441722
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина.

В писмо с Изх.№16-00-4 от 27.08.2020 г. на д-р Ангел Кунчев, главен държавен инспектор е регламентирано следното:

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

 
За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина:
1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006 г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007 г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007 г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009 г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!
2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствия на деца от детската градина:
1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
 
      2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  
заразно болен.
 
 

При подаване на заявление за записване на дете, родителят е длъжен да запознае детето си с детското заведение и да го представи на директора и медицинското лице.  

Родителите, които искат да получат информация за помещенията и интериора на нашата детска градина могат да го направят, като посетят сайта на детската градина на адрес  http://www.cdg77-magnolia.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

В ДГ № 77 "Магнолия" функционират четири групи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.

 

 

Първа група „Слънчо“ – 22 деца родени 2016 година ;

 

 

Втора група „Звездичка“ – 28 деца родени 2015 година ;

 

 

Трета подготвителна група „Пчеличка“ – 28 деца родени 2014 година ;

 

 

Четвърта подготвителна група „Дъга“ – 27 деца родени 2013 година .

 

 

В детската градина няма отделни групи за деца със специални образователни потребности. С тези деца работи ресурсен учител от РЦПППО.

 

 

 

Родителите, които искат да получат информация за помещенията и интериора на нашата детска градина могат да го направят, като посетят сайта на детската градина на адрес http://www.cdg77-magnolia.com .

 

 

По желание на родителите, предлагаме допълнителни дейности:

 

- английски език;

 

- български народни танци ;

 

- таекуон-до;

 

- модерни и латинотанци;

 

- логопед ;

 

- приложно изкуство;

- Религия (Православие)