ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №177 Лютиче

Тип:ДГ
Номер:177
Име:Лютиче
Директор:Калина Кръстева
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Витиня" до бл. 100
Комуникация:
cdg177@abv.bg
028473939

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания040
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5200
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред33--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНО!!!!!

Уважаеми родители,

във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020г на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, ДГ№177 „Лютиче“ създаде УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ.

Таксите можете да проверите с точност на www.roditel.eu. За месец февруари, няма да се начислява лихва на дължимата сума.

Банкова сметка:  IBAN: BG87SOMB91303126308500    BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД 

ДГ 177 „Лютиче”  -София    Булстат 000674935

За контакт : За контакт : cdg177@abv.bg – г-жа Д. Стаматова

Моля, в платежното нареждане, изписвайте точно ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО и ГРУПАТА , която посещава. Превеждайте само точната сума, след проверка в горепосочения сайт.

Сумите за Допълнителните образователни дейности, към настоящия момент ще се плащат на ръка, като това ще се случи след като Детска градина №177 се върне в нормален режим на работа.

Влизането на родители и други посетители в детската градина не се допуска.

 

Бъдете здрави и отговорни!

Пазете себе и семействата си!

От Ръководството на ДГ№177

 

 

 ПРИ ЗАПИСВАНЕТО РОДИТЕЛИТЕ СЕ ЗАПОЗНАВАТ С:

 - Правилника за Дейността на Детската градина

-  Списък на мед. изследвания и документи

 От 01.09.2020/ учебна 2020/2021 г./ броят на възрастовите групи ще бъде, както следва:

- първа група/ род. 2017г./- 2 групи("Калинка" и "Шарено петле")

- втора група/ род. 2016г./- 2 групи ("Мики Маус" и "Жабчета") 

- трета група - подготвителна /род. 2015г./- 1 група ("Мечо Пух")

- четвърта подготвителна / род. 2014г./ - 1 група  ("Слънчице")

   
   
   
   
   

Уважаеми родители,

Детска градина №177 "Лютиче" е общинско детско заведение, което е открито през 1979 година. Състои се от масивна триетажна сграда  и красиво озеленен просторен двор. В сградата се помещават 6 градински групи. Предстои изграждане на нов корпус за две яслени и две градински групи и огромен многофункционален салон.

 ДГ № 177 разполага с физкултурен салон, музикален салон, кабинет по математика и басейн.

Възпитателно-образователния процес се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка и осигурява готовност за училище.

Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики, утвърждава творчески идеи и собствени традиции.

Активното участие на децата в образователните дейности и изявите им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип. По желание на родителите и според наклонностите на децата осигуряваме допълнителни образователни дейности; чуждоезиково обучение по английски език, школа по модерни танци, школа по български народни танци, футбол, плуване, солово пеене на българска естрадна музика с микрофон и логопед.

В ДГ №177 са създадени условия за насърчаване пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на децата съобразно собствените им възможности: ранно откриване на заложби, възпитаване култура на речта и поведение, създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.

 Сайт: www.лютиче.com