ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №177 Лютиче

Тип:ДГ
Номер:177
Име:Лютиче
Директор:Калина Кръстева
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Витиня" до бл. 100
Комуникация:
028473939
cdg177@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5011
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3200
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5500
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 

 ПРИ ЗАПИСВАНЕТО РОДИТЕЛИТЕ СЕ ЗАПОЗНАВАТ С:

 - Правилника за Дейността на Детската градина

-  Списък на мед. изследвания и документи

 От 01.09.2019/ учебна 2019/2020 г./ броят на възрастовите групи ще бъде, както следва:

- първа група/ род. 2016г./- 2 групи("Мики Маус" и ,,Жабчета")

- втора група/ род. 2015г./- 1 група ("Мечо Пух") 

- трета група - подготвителна /род. 2014г./- 1 група ("Слънчице")

- четвърта подготвителна / род. 2013 г./ - 2 групи (" Шарено петле" и "Калинка")

   
   
   
   
   

Уважаеми родители,

Детска градина №177 "Лютиче" е общинско детско заведение, което е открито през 1979 година. Състои се от масивна триетажна сграда  и красиво озеленен просторен двор. В сградата се помещават 6 градински групи. Предстои изграждане на нов корпус за две яслени и две градински групи и огромен многофункционален салон.

 ДГ № 177 разполага с физкултурен салон, музикален салон, кабинет по математика и басейн.

Възпитателно-образователния процес се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка и осигурява готовност за училище.

Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики, утвърждава творчески идеи и собствени традиции.

Активното участие на децата в образователните дейности и изявите им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип. По желание на родителите и според наклонностите на децата осигуряваме допълнителни образователни дейности; чуждоезиково обучение по английски език, школа по модерни танци, школа по български народни танци, футбол, плуване, солово пеене на българска естрадна музика с микрофон и логопед.

В ДГ №177 са създадени условия за насърчаване пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на децата съобразно собствените им възможности: ранно откриване на заложби, възпитаване култура на речта и поведение, създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.

 Сайт: www.лютиче.com