ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №152 Люляче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:152
Име:Люляче
Директор:Димитринка Лозанова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Ванче Михайлов" № 3
Комуникация:
8 24 88 62
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3301
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4207
Хронични заболявания200
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4501
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6321
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4800
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

             НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,РОДЕНИ ПРЕЗ 2016,2017и 2018 г.

  За учебната 2019/20година в ДГ № 152"Люляче" ще се приемат деца както следва:

*родени през 2018 г. -12 деца по общ ред и 3 деца  с хр заболявания;

*родени през 2017 г.- 30 деца  по общ ред  и 2 деца с хр. заболявания;

*родени през 2016 г.-  2 деца по общ ред,2 деца  с хр.заболявания и 4 деца със СОП.


  Брой групи в ДГ № 152"Люляче",както следва:

2 яслени групи с набор 2018 г. и набор 2017 г.-52 деца;

І група-2 броя,набор 2016 г.- 54 деца;

ІІ група-2 броя,набор 2015 г.-43 деца;набор 2014 г.-11 деца;

ПГ-/5 годишни/-2 броя групи -набор  2014 г.-52 деца;набор 2015 г.-4 деца;

ПГ-/6 годишни/2 броя групи-набор 2013 г.-53 деца;набор 2014 г.-4 деца

Брой групи за деца  със СОП-0;

Назначен  допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование-0;

Проекти,които се реализират-0;

Сайта на ДГ № 152"Люляче"  е https://sop.bg/dg152-826/

  Допълнителни образователни дейности :
        * обучение по английски език ;
        * тренировки по футбол ;
        * модерни и народни танци ;

    За  повече  информация  се  обръщайте  към  директора  на  ДГ № 152 "Люляче "   на тел.:02/8 24 88 62.

  ДГ № 152 "Люляче" се намира в І микрорайон на район"Люлин",зад т.н. "Кипърски общежития"

  Сградата е масивна,двуетажна.


  В детското заведение функционират 8 градински и 2 яслени групи . Същите са настанени в уютни ,просторни помещения, отговарящи на всички санитарно - хигиенни изисквания.

   Има   самостоятелно обособен   физкултурен  салон ,който се ползва и като музикален салон.

  Дворът  е голям , с обособен алпинеум , много зеленина  и площадки за игра на децата.

 При нас Вашите деца ще получат :

 
 
- нежност , топлина и грижа от опитни педагози , медицински сестри и помощно-обслужв
ащ персонал;


 - дневен режим , осигуряващ двигателна активност и  разнообразни  дейности , целящи
предпазване на децата от нервно - психическо натоварване ;


 - качествена подготовка за училище ;


 - възпитаване на нравствени добродетели ;


 - пълноценна и разнообразна храна .   


 Работното време на детското заведение от 7.00 ч. до 19.00  ч.