ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №31 Люлин (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:31
Име:Люлин
Директор:Елеонора Стоилкова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 208 № 17 - II м. р.
Комуникация:
8245273 8241165

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред32--
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

ПРИЕМА НА ДЕЦАТА В ДГ №31 ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

За новата учебна година 2020/2021 г  градината ще работи с

 2 яслаЕни групи

  І група - 2групи

  ІІ група - 2 групи

  ІІІ група ПОДГОТВИТЕЛНА - 2 групи

  ІV група ПОДГОТВИТЕЛНА - 2 групи

 

 

 

ВАЖНО

ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ДГ №31"ЛЮЛИН"

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГРАДИНАТА СЕ ПОМЕЩАВА

В 90 СУ"ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" , С АДРЕС : ЛЮЛИН2, УЛ. "СТЕФАНА КЛИНЧАРОВА"№3

ЕТ.1

 

 

При постъпване на детето ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА,

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ

  1.   НОВА ЗДРАВНО ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА  с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти,  
  2. На основание писмо с Изх;№РУО1-24197/13.08.2019г.на Началника на РУО-София и писмо с Изх.№14-944/08.08.2019г. на Директора на Столично РЗИ до общопрактикуващите лекари и Наредба№6/09.07.2019г.за реда и условията за провеждане на диагностика , профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено личните лекари да предоставят на децата Лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус.Същият следва да бъде изписан по

- Прием на ваксината с дози

 -Серийни номера

- Дата на поставяне на ваксината

ИЗПИСАНО "ОТГОВАРЯ ЗА ВЪЗРАСТТА"НЕ СЕ ПРИЕМА ЗА ДОСТОВЕРНО.

ЗДРАВНО ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ КАРТИ ЩЕ СЕ СЪБИРАТ ОТ СЕСТРИТЕ НА ПРИЕМНАТА ГРАДИНАТА ОТ 16.09.2019г 

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,

а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 


ДГ №31 "Люлин" е общинска детска градина с яслени групи в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 1 годишна възраст до постъпването им в първи клас  в съответствие с държавния

образователен стандарт за предучилищното  образование.

Постороена е през 1977г.  От  есента на 2019г ще започне извършването на  цялостен ремонт на сградата и  детските площадки

Детското заведение се посещава от 263 деца от 1 година   до 7-годишна възраст, разпределени в 10 групи - 2 яслени, 2 първи, 2 втори, 2 трети ПГ и 2 четвърти ПГ.

Стремежите ни са  ДГ № 31 „Люлин"”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо,  да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите – сигурност и спокойствие.

При нас вашите деца ще получат нежност, внимание и топли грижи от опитни и отговорни педагози, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал.

Дневният режим осигурява активност на децата и разнообразни дейности, целящи обогатяване и систематизиране знанията и уменията на децата и носещи им радост и емоции:

- специализирана подготовка за училище по Държавните образователни стандарти;

- възпитаване в граждански и нравствени добродетели , поставяне основите на социално приемливото поведение;

В градината работят специалисти- логопед , психолог , назначени в ДГ и ресурсен учител от РЦПППО

По желание на родителите на децата се осигуряват  следните допълнителни образователни дейности - английски език, футбол, модерни танци, народни танци, приложни изкуства.

 

За новата учебна година 2019/2020 г не е обявен прием, поради предстоящия ремонт  и градината ще работи с

 1 ясла - 15 деца

  І група - 33 деца

  ІІ група - 53 деца

  ІІІ група ПОДГОТВИТЕЛНА - 54 деца

  ІV група ПОДГОТВИТЕЛНА - 50 деца

които ще бъдат разпределени  в детските градини на район Люлин

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦАТА НА ДГ №31”ЛЮЛИН”

Детската градина ще работи с деца в сборни групи за заявилите желание и за набор 2017 и 2016 ,приети през ИСОДЗ в други ДГ от 02.09. до 13.09.2019г.  

От 16.09.2019г всички деца на ДГ №31”Люлин” ще бъдат приемани в градините, където са разпределени, както следва:

 

ПРИЕМНА ДГ

 

 

БР.ДЕЦА

ДГ № 22”Великденче”

 

31

ДГ № 32 „Българче”

 

9

ДГ 35 „ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

 

31

ДГ № 47”НЕЗАБРАВКА”


8

ДГ № 55 „ИГЛИКА”

 

10

ДГ № 57”ХОСЕ МАРТИ”

 

4

ДГ № 64ПЪРВИ ЮНИ

 

2

ДГ № 68”РАН БОСИЛЕК”

 

3

ДГ № 73”МАРГАРИТА”

 

13

ДГ № 86”АСЕН БОСЕВ”

 

10

ДГ № 95”ОМАЙНИЧЕ”

 

1

ДГ № 101”ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА”


15

ДГ № 139”ПАНОРАМА” - филиал


17

 ДГ № 152”ЛЮЛЯЧЕ”

 

18

ДГ № 200”ЦВЕТЕН РАЙ”

 

10