ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №192 Лозичка

Тип:ДГ
Номер:192
Име:Лозичка
Директор:Гергана Цанева
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Розова долина", №12а
Комуникация:
028661358

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4700
Хронични заболявания310
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4800
Хронични заболявания900
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1400
СОП600
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред43--
Хронични заболявания1200
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

   Детска градина №192 "Лозичка" отваря врати през 1953 г., като и до днес е желано и обичано място, в което се възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в седем възрастови групи, за които се грижат 15 педагози. В детската градина работи екип от логопед, психолог, ресурсен учител и помощник на учителя.


Водещо начало в работата на детската градина е:

  1. Активна двигателна ангажираност на децата в организирана форма на обучение с оздравителна, възпитателна, спортна и приложна насоченост;
  2. Подготовка на децата така, че да пренясят, съхраняват и доразвиват всичко ценно, натрупано от предходните поколения в историята на народното творчество.


В детската градина се предлагат допълнителни дейности по английски език, студио по приложни изкуства, народни танци, плуване, футбол и спортно катерене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.

Детска градина № 192 "Лозичка" има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм всяка година се организират летен морски отдих, пролетни и есенни оздравителни екскурзии, ски и планинарски училища на Витоша.  

От 2016 г. Детска градина №192 „Лозичка” участва с проекти към Дирекция ПИСТ към Столична община, насочени към разнообразияване ежедневието на децата от подготвителни групи, като акцентира върху повишаване на двигателната активност на децата, обогатяване на представите им за красотата на природата и нейното опазвяне.

За повече информация, заповядайте на сайта на детската градина - http://www.dg192.com/

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТE  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021: 

І възрастова  група - за деца, родени през 2017 година - две  групи;  

ІІ възрастова група - за деца, родени през 2016 година - една  група; 

III Подготвителна група - за деца, родени през 2015 година (ПГ-5г.) – две  групи; 

IV Подготвителна група - за деца, родени през 2014 година (ПГ-6г.) – две  групи;

 

 ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ

за класиране и записване на деца в ДГ № 192 „Лозичка” с прием  от 15 септември 2020 година

Прием на документи на класирани деца:

Всеки работен ден от 18 май до 28 май 2020 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч.
На 29 май часът за записване е до 16.00 ч.

Влизането в сградата на детската градина е от входа от ул. „Лозенец“ и ул. “Капитан Андреев“

Необходимо е родителите да влизат в детската градина с лични предпазни средства и да носят личен химикал.

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните

3.  Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии.

 

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи.

При записване родителят срещу подпис се запознава с:

1.      Правилник за дейността на детската градина.

2.      Списък на медицинските изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето.

 

 НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 


1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето. (данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.).

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

 

Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта!  

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ДГ № 192 ”Лозичка" един работен ден преди постъпване на детето.

 

  ДЕЦА С НЕПЪЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.

 Повече информация може да получите лично от медицинското лице в детската градина.