ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №12 Лилия (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:12
Име:Лилия
Директор:Юлия Георгиева
Район:Студентски
Адрес:гр.София, ул. "Боян Дановски", №3
Комуникация:
8710158 ; 8719173

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1006
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3608
Хронични заболявания210
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред9311
Хронични заболявания600
СОП020
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5600
Хронични заболявания1000
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6700
Хронични заболявания300
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред35--
Хронични заболявания300
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №12 "Лилия" е общинска детска градина с яслени групи в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 10-месечна възраст до постъпването им в първи клас  в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. През 2014 година сградата е санирана със средства от фонд "Козлодуй". В момента се строи пристройка към съществуващата сграда по проект на район "Студентски" - три групи и физкултурен салон. Освен това през лятото на 2019г. ще бъде извършен цялостен ремонт на детските площадки и ще се изгради нова ограда на детската градина. Очаква се през месец октомври да се разкрият 1 яслена (за деца родени през 2017 и 2018г.) и 2 първи групи (за деца, родени през 2016г.), както и физкултурен салон и учителска стая.

Образованието на децата се извършва в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищно образование. 

Детското заведение се посещава от 281 деца от 10-месечна до 7-годишна възраст, разпределени в 10 групи - 2 яслени, 2 първи, 2 втори, 2 трети ПГ и 2 четвърти ПГ. 10 от децата със специални образователни потребности (СОП), за които се грижи допълнително назначен педагогически персонал в подкрепа на приобщаващото образование - психолог, логопед и ресурсен учител.

В ДГ №12 "Лилия" работи висококвалифициран и отговорен персонал, който с голямо желание се грижи за поверените му деца.  Ежегодно се предлагат зимни и летни лагери, както и зелени детски градини, еднодневни екскурзии и скаутски училища.

За децата от градинските групи предлагаме следните допълнителни образователни дейности, които децата имат възможност да посещават по свое желание и които се заплащат от техните родители - английски език, латиноамерикански танци, народни танци, класически балет,  приложни изкуства, футбол, шахмат, логопедична терапия и философия за деца.

От месец февруари 2008 г. имаме регистрирано родителско настоятелство - СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  "ЗА НАШИТЕ ДЕЦА - С ОБИЧ", с председател Тодор Събчев. От 2016г.  е избран и Обществен съвет към детската градина с председател Георги Владов.

Детската градина работи от 7.00 до 19.00 ч.

Проекти, реализирани от ДГ №12 "Лилия" през последните няколко години:

- "Пътешествие към красивото" -проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община с цел Съчетаване на туристическата дейност с творчески арт-дейности в региона на Екопътека "Панчаревско езеро". Срок на изпълнение: 01.04.-03.06.2019г.;

- "Обичам да спортувам" - проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община с главна цел Мотивиране и създаване  на навици у децата от подготвителните групи "Слънчогледи" и "Синчец", както и на останалите деца от ДГ №12 "Лилия" за системни занимания със спорт и туризъм през целия живот. Реализиране на три туристически похода - на Витоша (местностите "Алеко" и "Игликина поляна") и Панчарево. Срок на изпълнение: 11.04.-30.05.2017г.

- Проект по национална програма "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование", с цел Осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на предучилищното образование. Срок на изпълнение: 31.12.2017г.

- "Изграждане на учебна площадка по безопасно движение в ДГ №12 "Лилия" по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Дирекция "ПИСТ". Срок на изпълнение: 11.04.-28.10.2016г.

- "Качествена работна сила - стабилен пазар на труда" - Българска стопанска камара - 2016г.

В ДГ№12 "Лилия" не се осъществява почасова организация за отглеждане, възпитание и обучение на деца на 3 и 4-годишна възраст.

Линк към сайта на ДГ №12 "Лилия": www.dglilil.com