ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №110 Слънчева мечта - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:110
Име:Слънчева мечта - сграда 2
Директор:Маргарита Иванова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Вършец", № 11
Комуникация:
9453044
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред3100
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред1520
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДЕТСКА ГРАДИНА 110 “СЛЪНЧЕВА МЕЧТА”
Р-Н “ПОДУЯНЕ”, УЛ. „БАТУНЯ” № 75
тел: 945-30-19; 945-52-62

http://slanchevamechta.com
*******************************************************************************

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. ще се извършва в сградата на ДГ 110 "Слънчева мечта" - централа, ул."Батуня" № 75.

от 9.00 до 13.00 ч. всеки работен ден и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Родителите, които идват в детската градина трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА СЪС ЗАЩИТНИ МАСКИ, РЪКАВИЦИ И ДА СИ НОСЯТ СОБСТВЕНА ХИМИКАЛКА.

Да изчакват да бъдат приети на съответната дистанция и да не се допуска струпване на големи групи хора в и около дворовете на детската градина.

 

 

За учебната 2020/2021г. в ДГ 110 сграда - 2 на ул."Вършец" № 11А, ще функционират следните групи:

1. Брой групи в детската градина по години на раждане:

 • ПЪРВА ГРУПА – деца, родени 2017г. – 1 група;
 • ВТОРА ГРУПА – деца, родени 2016г. – 1 група;
 • ТРЕТА ГРУПА – деца, родени 2015 и 2016г. – 1 група;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца, родени 2014г. и 2015г. – 1 група.

2. Брой деца в групите по години на раждане;

 • ПЪРВА ГРУПА – деца, родени 2016 г. – 1 група с 22 деца по общ ред, 3 деца с хрнични заболявания и 2 деца със СОП /общо 27 деца/;
 • ВТОРА ГРУПА – деца, родени 2015 и 2016 г. – 1 група с 26 деца по общ ред и 1 дете с хронични заболявания /общо 27 деца/;
 • ТРЕТА ГРУПА – деца, родени 2014 и 2015 г. – 1 група с 24 деца по общ ред и 2 деца с хронични заболявания /общо 26 деца/;
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца, родени 2013 г. – 1 група с 29 деца по общ ред и 1 дете с хронично заболяване /общо 30 деца/.

3. Брой групи за деца със специални образователни потребности  - в ДГ 110 няма обособени групи за деца със специални образователни потребности. При постъпване на дете/деца с необходимост от допълнителна подкрепа, тя се осъществява чрез включване на детето/децата на ресурсно подпомагане от РЦПППО, чиито специалисти идват в детската градина и провеждат необходимото допълнително обучение на детето/децата.

4. Ресурсен учител, психолог, педагог /според потребностите на детето с решение на Комисия от ресурен център/, назначени към РЦППО посещават детската градина по график и провеждат необходимото допълнително обучение на нуждаещите се деца.

5. Проекти, които са реализирани от детската градина:

 • Проект „Различни заедно“ – по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изпълнение на Проект № BG05M2OP001-3.001-0066 „Различни заедно”. Проектът „Различни заедно“ е проект на Столична община район „Подуяне“, съвместно с ДГ № 110, ДГ № 91, ДГ № 92 и Сдружение „Театър Цвете“ и е реализиран в периода 2016 -2018 година.
 • Проект „50 години детска градина 110 „Слънчева мечта“ – 2018г.
 • Проект „Ние искаме да спортуваме“ – 2017г.
 • Проект „Бързи, здрави и умни“ /2017 г./ – инициатива на Столична община район „Подуяне“
 • Проект „Спортът – изкуство за оцеляване при агресия“ /2016 г./ – инициатива на СО район „Подуяне“
 • Проект „Забавна Спартакиада“ – 2015г.
 • Проект „Моето участие в пътното движение като пешеходец и колоездач”
 • Проект „Да спортуваме за да сме здрави“ – 2013г.
 • Проект „Витоша – красива, близка и непозната” – 2012г.

6. Сайт на Детска градина № 110 „Слънчева мечта“ http://slanchevamechta.com/

7. Допълнителни образователни дейности в детската градина:

 • Английски език;
 • Народни танци;
 • Футбол;
 • Оздравителна гимнастика;
 • Джудо;
 • Плуване;
 • Сугестопедия.

 Кандидатстването за Детска градина № 110 „Слънчева мечта“  става чрез Информационната система за обслужване на детските заведения на Столична община:

http://www.kg.sofia.bg/

Детската градина е построена през 1968г. Сградите й са просторни, слънчеви и уютни. 

 Дворовете на всяка от сградите на детската градина са с площ от по  5 дка, оборудвани с по 4 площадки, 3 

спортни игрища и площадка за изучаване на безопасно движение по пътищата/сграда 2/.

За децата се грижат високо квалифицирани специалисти.


В детската градина се прилага „Програма за възпитание на децата от 2 – 7 
годишна възраст” на доц. Е.Русинова. Децата използуват учебни помагала на 
издателствата „Слово”, „Изкуства”, „Просвета”.

Родителите участват при вземането на решения, относно възпитанието, 

образованието и развлеченията на децата в детската градина.
За контакт: cdg110@abv.bg

Директор: Маргарита Илиева Иванова