ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №165 Латинка

Тип:ДГ
Номер:165
Име:Латинка
Директор:Полина Йорданова
Район:Изгрев
Адрес:гр.София, ул. "Чарлз Дарвин", № 19
Комуникация:
8720102
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2401
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5900
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНО

ЗА ПЪРВА ГРУПА:

 ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕЦАТА  ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:    ПРИЕМИ НА ВАКСИНИ С ДОЗИ, СЕРИЙНИ НОМЕРА И ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНАТА . МОЛЯ , МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА СЕ СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ЛИЧНИЯТ ЛЕКАР С ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


НА 26.06.2018г. ОТ 17.00ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА РОДЕНИ 2015г. / ПЪРВА ГРУПА/

 


НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА  ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.).

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ДГ

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ №165„ЛАТИНКА" ЗА УЧЕБНАТА2017/2018г.: 

І възрастова  група - за деца, родени през 2014 година - 2 (две) групи;  

ІІ възрастова група - за деца, родени през 2013 година - 1 (една) група; 

Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година (ПГ-5г.) – 1 (една) група; 

Подготвителна група - за деца, родени през 2011 година (ПГ-6г.) – 2 (две) групи. 

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

Всеки работен ден от 9:30 до 12:30 ч. и от 14:00 до 16:00ч.

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Документи, посочени в заявлението/удостоверяващи истинността на заявеното в ИСОДЗ// .


При записване родителят се запознава с:

1. Правилник за дейността на детската градина.

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приемане.

 

Допълни дейности

Чуждоезиково обучение

Модерни и народни танци

Футбол

Плуване

 

 

 

Детска градина №165 ”Латинка” е основана през1964 г. , разполага с двуетажна сграда, плувен басейн, физкултурен салон и футболно игрище. Дворът е обезопасен, с нови уреди. Детската градина има охрана и видеонаблюдение.

За емоционалния комфорт на децата се грижат  квалифицирани педагози. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. Екипът на ДГ №165 работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето; гарантира неговите права, свободи, сигурност, достойнство и уважение; възпитава го в дух на толерантност, приобщава го към българските традиции, към културните и общочовешки ценности. Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище. Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, осигуряващи необходимото време за игри, занимания, сън, хранене и други дейности.