ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №161 Ласка - сграда 1 ул. Евлия Челеби

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:161
Име:Ласка - сграда 1 ул. Евлия Челеби
Директор:Таня Милорова Иванова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ул."Евлия Челеби", № 1
Комуникация:
9557321 9557322
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1900
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група2--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред900
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група5--