ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №169 Коледарче

Тип:ДГ
Номер:169
Име:Коледарче
Директор:Румяна Милева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, бул. "Алеко Туранджа", № 4
Комуникация:
28221043
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания200
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5500
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1900
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                  

 Иинформация за родители 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           В ДГ № 169 " Коледарче "  функционират  6  целодневни градински групи .

Принципа  за  сформиране на групите е по възраст - в зависимост от годината на раждане. През учебната 2019 -2020 година групите са разпределени както следва :

Една  четвърта група набор 2013 г - 30 деца ,

Две трети  групи  набор 2014 г - 60 деца

Една втора група  набор 2015 - 30 деца

Две първи групи  набор 2016 г - 44,Свободни места за СОП набор 2016 -  4 броя ,свободни места за ХЗ набор 2016 -   6 броя.

Групите са  просторни , хигиенични  с богата материална база .ДГ № 169 " Коледарче разполага с физкултурен и музикален салон .

Двора е с индивидуални площадки за игра .

Възпитателно образователния процес се  осъществява  в съответствие с Държавно образователните стандарти , ЗПУО и осигурява готовност за училище .Работи се по Програми одобрени  от МОН.

В ДГ № 169 " Коледарче " няма  отделна група за деца със СОП . Работи се съвместно с РЦППЦО ,след проведено обследване по желание на родители. Спазват се изискванията за подкрепа и приобщаващо образование.  Осигурен е ресурсен учител , който посещава детската градина по  одобрен график.

През 2018 г  бе спечелен проект  към Столична община и бе изградена площадка по Безопасност  за движението по пътищата . Работи се активно с най-малките за активно обучение  за правилата за безопасност на движението  по пътищата .

Предлагат се допълнителни образователни дейности  по английски език , народни танци ,вокално пеене ,модерни танци ,,футбол и плуване , водени от квалифицирани специалисти.

 

  ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ :СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ПОСОЧЕНИ В ИСОДЗ

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ  ЗАПИСВАНЕ: 

1.Заявление по образец

2. Други  допълнителни документи според критериите на всяко дете;

3.лично здравна-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар,имунизационен паспорт  с данни за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на

Наредба № 15/2005година за имунизациите в Република България

 

           ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО: 

1 Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение .

2.Изследване за кръв и урина ,не по рано  от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина .

3.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина .

3Деца,  които са посещавали  детска ясла, трябва да представят здравния картон от яслата , медицинска бележка за контактност, ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за  чревни паразити,ако не са посещавали повече от  два месеца.

 

    ДЕТСКА ГРАДИНА № 169„КОЛЕДАРЧЕ „

  гр.София 1330,район”Красна поляна”,ул. „ Алеко Туранджа „№ 4,тел:02/8221043

  E-mail:koledarche24@gmail.com ,www.koledarche.com