ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №106 Княгиня Мария-Луиза

Тип:ДГ
Номер:106
Име:Княгиня Мария-Луиза
Директор:Нина Дончева
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Родопи" № 8
Комуникация:
028310176

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2700
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред30--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Записването на приетите деца в 1-ва група на ДГ№ 106 за учебната 2020-2021 учебна година ще

се извършва съгласно график на класиранията публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ,

на място в ДГ№ 106 "Княгиня Мария Луиза" от 8 до 16.30 ч.

ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И СЪОБРАЗНО ИЗВЪНРЕДНАТА

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА.

 

 

 
ЗА Детска градина №106

 
1954 г. ЦДГ № 106 е първата в София, построена по специален проект в български
стил детска градина. Наричана е Дворецът на децата в района.
Първите 20 години персоналът работи без никаква промяна. ЦДГ № 106 е посещавана
и показвана пред гости от страната и чужбина. Създаден е педагогически издържан
стил на работа.

1975 г. Нова вълна. Детската градина получава още по-широка известност.
Базовата работа разкрива нови хоризонти пред учители, деца и родители. Опитът
по трудово възпитание е в музея на Българското образование в Габрово.
Градината е обзаведена с дъбови вариативни мебели по специален проект,
кътовете са оформени съобразно нуждите на децата. Преподаватели от СУ - ФНПП
водят студенти по всички раздели - развитие на езика и речта, познавателна
дейност, математика, изобразителна и конструктивна дейност и т. н.

80-те и 90-те години са години на преход, но и години свързани с работа по нови
програми. Гордост за ЦДГ № 106 е програмата „Активността на детето в
детската градина". Поставя се началото на чуждоезиково обучение.
Новите изисквания на времето подтикват учителите да се образоват и
квалифицират. Студенти след държавната си практика започват работа в градината.
ЦДГ №106 разтваря врати за младостта и ентусиазма, модерни схващания се
съчетават с традиции, експериментират се модели. Започва целенасочена работа по програмата
„Активността на детето в детската градина" .

1998 г. Новото време. Пазарната икономика налага нови образователни стратегии и
потребности. ЦДГ № 106 има ново име „Княгиня Мария-Луиза" и свой рожден ден - 25 март,
Благовещение. Мария-Луиза Кробок посещава детската градина и подкрепя дейността й, подпомага
обогатяването на материална база.

В детската градина започва осъществяване на допълнителни дейности:- английски език, фолклор, футбол и йога.

Всички учители в групите са с висше образование и квалификационни степени. Непрекъснато участват в обучения, целящи

да поддържат и повишават професионалните им умения и компетентност, които да гарантират високо качество на

педагогическата работа.

Родителите съдействат активно в отглеждането и възпитанието на децата, като участват и

иницират съвместни дейности, които имат за цел следване на обща посока на работата с всички

възпитаници на детската градина.

Актуална информация - учебна година 2019-2020

ДГ № 106 „ Княгиня Мария Луиза” е на територията на  административен район „Сердика”, централната градска част, на ул.”Родопи” № 8.

В градината функционират четири групи  -  по една за всяка възраст както следва:

  Първа група –   родени 2016 г. – 24 деца

                          родени 2017 г. –  1 деца

  Втора група -    родени 2015 г. – 30 деца

                         родени 2016 г. - 3 деца

  Трета  ПГ- 5 г. - родени 2014 г. – 29 деца

  Четвърта ПГ- 6 г. - родени 2013 г. – 31 деца

 В ДГ№106  има 3 деца на допълнителна подкрепа, която се осъществява със специалисти от

Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование -

София-град.

Възпитателно-образователната работа се осъществява по програмни системи „ Чуден свят” на изд. „ПРОСВЕТА”

Предлагат се следните допълнителни образователни дейности:

-          Народни танци ,

-          Английски език ,

-          Футбол ,

-          Йога

Те се водят от висококвалифицирани преподаватели с опит и силна мотивация за работа с деца в предучилищна възраст

Детското заведение е с много добра материална база, дворът е частично настлан с тартан и

монтирани детски съоръжения. Изцяло е подновена декоративната растителност, има изградена

площадка за БДП, както и футболно игрище.

В две от групите обзавеждането е подменено с нови, многофункционални и възрастово съобразени

мебели. Предстои да се извърши подмяна на мебелите и в останалите две групи.

  • Линк към сайта на ДГ: http:/cdg106.com