ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №197 Китна градина

Тип:ДГ
Номер:197
Име:Китна градина
Директор:Виолета Караденчева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, кв.Филиповци - център, ул. "Поручик Хранов" № 5
Комуникация:
8 255 009
0884801687
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2240
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група2--

Информация за родители

Детска градина № 197 "Китна градина" работи с четири градински групи.

- Първа група "Лебедите" - набор 2016г. има 22 деца.

- Втора група "Горски рай" - набор 2015г. има 30 деца.

- Трета група "Бреза" - набор 2014г. има 24 деца.

-Четвърта група "Калинка" - набор 2013г. има 24 деца.

В детската градина няма групи за деца със специални образователни потребности. Няма назначен допълнителен персонал /психолог, логопед, ресурсен учител/ в подкрепа на приобщаващото образование.

ДГ № 197 е включена в международен проект на тема " Изпълнения на действия за превенция на ранното отпадане от училище" по Програма УРБАКТ на Европейския съюз. С допълнителните дейности по проекта се работи активно с децата с цел интеграция, социално включване и успешна адаптивност в учебния процес.

ДЕТЕТО Е НЕПОВТОРИМА САМОЦЕННОСТ
Целият екип на детската градина предоставя среда с равен достъп за
развитие, възпитание и обучение на децата.С висок професионализъм, творчески
подход и майчински грижи, се осъществява максимално развитие на творческата
активност на детето, чрез възраждане и съхраняване на народните традиции и
обичаи.
Педагогически услуги, предлагани, извън Държавните образователни
изисквания:
- Народни танци, Приложни изкуства, Английски език

Транспортни средства : Авт.линии №№ 81, 42;

http://97.cdg.bg/