ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №14 Карлсон (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:14
Име:Карлсон
Директор:Десислава Йорданова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ул. "Васил Карагьозов" № 8
Комуникация:
0877600150

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред300
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3700
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4600
Хронични заболявания400
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5100
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4000
Хронични заболявания2000
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред20--
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Здравейте уважаеми родители ,

 

         ДГ № 14 „Карлсон” е създадена през 1974 г. През изминалите години детското заведение се утвърди като престижно учебно- възпитателно заведениие, със съвременен модел на управление, включващо родителско участие.

         Отлично подготвени педагози, медицински сестри и помощник възпитатели полагат  целодневни грижи за малките ни възпитаници, за изграждането им като Европейски личности, справящи се с всички промени и трудности в живота. Детското заведение разполага с психолог и логопед, а с децата със СОП работи ресурсен учител и логопед от РЦПППО.

         ДГ № 14 има обширен, добре озеленен двор с реновирани дворни площадки.

          В детското заведение през 2019/2020 учебна година се обучават и възпитават 254 деца, разпределени по групи както следва :

    Ясла : две групи

-         Първа ясла – 27 деца / 17 деца род.2017г. и 10 деца род.2018г./

-         Втора ясла – 28 деца / 14 деца род.2017г. и 14 деца род.2018г./

   Детска градина : седем групи

-         Първа група – 26 деца, родени 2016г.

-         Първа „А” група – 24 деца, родени 2016г.

-         Втора група – 29 деца, родени 2015г.

-         Втора „А” група – 29 деца / 28 деца род.2015г. и 1 дете род.2016г./

-         Трета група – 31 деца / 30 деца род.2014г. и 1 дете род.2013г./

-         Трета "А" група- 31 деца, родени 2014г.

-         Четвърта група – 29 деца / 27 деца род.2013г. и 2 деца род.2014г./

 

 

           ДГ № 14 „Карлсон” предлага допълнителни образователни  дейности, които се реализират извън Държавните образователни стандарти:

-         Английски език

-         Танци

-         Футбол

-         Приложни изкуства

-         Художествена гимнастика

-        Йога

 

Приемът в детското заведение се осъществява чрез ИСОДЗ  по Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

 

Линк към сайта на детската градина – http:// dg-14.com/

 

Директор на ДГ № 14 "Карлсон": Д. Лукова- Йорданова