ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №137 Калина Малина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:137
Име:Калина Малина
Директор:Снежина Мишева
Район:Надежда
Адрес:гр.София, Република , №70
Комуникация:
9362087 9362086
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3200
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред30--
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

Детска градина №137,,Калина Малина" включва 4 целодневни групи за деца от 3 г. до 7 г. в централната сграда и филиал на ул. ,,Ал. Михов" №25, 2 яслени групи с деца от 1 г. до 3 г. и 2 градински групи за деца от 2 г. до 7 г.

Градината се намира в р-н Надежда. Записването на класирани деца се извършва в сградата на ул. "Република"70.

Разполага с голям двор и спортни площадки по баскетбол и волейбол в централната сграда. Материалната база е добра, която е гаранция за по-лесно усвояване на учебния материал. 

Брой деца по набори:2013-31:2014-35;2015-63;2016-70;2017-11! В детското заведение няма група за деца със СОП,във всички групи има 6 деца със СОП , на щат в градината има назначен логопед

ДГ №137 е член на ОМЕП и децата се запознават с живота в други страни, с тяхната култура, фолклор, природа, изкуство и екология. Различните дейности, в които участват децата, им дават възможност да развият своите интелектуални, спортни, артистични, певчески и екологични способности. Педагогическият екип използва интерактивни методи, иновации във възпитателно-образователния процес и полага основи на екологичната култура на децата. За децата се грижат 12 учителки, 1 учител по музика, 4 мед. сестри,1 логопед, 1 педагог и пом. персонали.

Допълнителните дейности в ДГ137 са:

-Футбол

-Спортни танци

-Народни танци

-Английски език

-Плуване (Използва се базата на друга ДГ в района, децата се придвижват с лицензиран транспорт и придружител от детското заведение) - ПРЕДСТОИ ОТ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА (2019-2020)

В детското заведение се организират еднодневни екскурзии,летен отдих,ски училеще и зелено училища!

В ДГ №137 се предлагат допълнителни образователни дейности - англ. език, народни танци, футбол и баскетбол. За повече информация в детската градина.