ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №44 Калина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:44
Име:Калина
Директор:Костадинка Георгиева
Район:Кремиковци
Адрес:гр.София, кв. Ботунец, ул."Балкан" № 14, бл. 12
Комуникация:
02 994 36 33

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1415
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред31125
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред30--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Това, което  ни  обединява, 

   е  грижата  за  нашите  деца.

От създаването си през 1963 година, екипът на ДГ №44 "КАЛИНА" неотклонно спазва следните принципи: 

 • Създаваме условия близки до домашния уют;  
 • Предоставяме възможност детето да развие заложбите си;  
 • Следваме индивидуалния темп на детето; 
 • Възпитаваме децата с обич; 
 • Работим активно с родителите, превръщайки ги в наши партньори при възпитанието и обучението на децата. 

В детското заведение се възпитават и обучават 6 групи деца, разпределени по възраст в една яслена и пет градински, както следва :

1. Яслена група - един брой за набор 2017 г. ;

2. Първа възрастова група - един брой за набор 2016 г. ;

3. Втора възрастова група - един брой за набор 2015 г. ;

4. Трета-А възрастова група - един брой за набори 2014 и няколко деца от набор 2015 г. ;

5. Трета възрастова група - ПГ / 5 г. / - един брой за набор 2014 г. ;

6. Четвърта възрастова група - ПГ / 6 г. / - един брой за набор 2013 г.

За децата се грижат с обич и търпение учители, медицински сестри , детегледачи и помощник – възпитатели.

Детската градина разполага с обширен и добре поддържан двор с безопасни и естетически издържани уреди и съоръжения за игра.

Обща информация

 • Работното време на детската градина е от 07.00 до 19:00ч. от понеделник до петък. 
 • В предварително планирани общи и индивидуални дейности, осигурен оптимален топлинен, въздушен, звуков, светлинен и санитарен режим, правилно се съчетават и редуват моменти на дейност, отдих и следобеден сън, съобразени с индивидуалните и възрастови особености на децата. Системно, постоянно и настойчиво се провеждат закалително-оздравителни процедури, без да се употребява и прилага насилие, така че те  да доставят  удоволствие и да бъдат функционално полезни. 

             Хранене

Детското заведение разполага със собствена кухня с отлични готвачи. Изготвя се специализирано меню от медицинска сестра, домакин и готвач, което се увърждава от директора на детското заведение. Сремежът на ръководството е да се следят нормите за балансирано хранене на СРЗИ. Ежедневно на децата се предлагат пресни плодове и зеленчуци според сезона, а в 10 часа се предлага  подкрепителна закуска.
Менюто е седмично и се поставя на родителското табло,  на вниманието на родителите.

             МИСИЯ   НА   ДГ   № 44   „КАЛИНА” :

 1.    Утвърждаване  на  възпитателно  –  образователните  дейности като  процес на системен  и последователен преход на децата  от  предучилищно  към    начално  училищно  обучение ;
 2.    Организиране на предучилищната  общност като отворена система ;
 3.    Въвеждане  на  съвременни  педагогически  технологии ;
 4.    Формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на съвременните информационни и комуникационни  технологии  от  учителите;
 5.    Утвърждаване на предучилищната система като самообучаваща се организация, построена на основата на знание  и  информация ;
 6.    Хуманизация  на  отношенията  в  детската  градина ;
 7.    Формиране  и  развитие  на  общовалидните  човешки ценности  като:
 • уважение  на  правата и свободите на всяко дете , учител, родител и всеки друг участник в образователните   взаимодействия ;
 • ангажиране  на  учителската  общност  със  създаването на адекватни условия за разбирателство между различните  етнически  и  верски  групи,  като се полагат  усилия  за  преодоляване  на  предразсъдъците и  дискриминацията  по  етнически  и  верски  признак.

     В  детската градина няма групи за деца със специални образователни потребности и на този етап няма назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование / психолог, логопед, ресурсен учител – да се посочи от къде е осигурен, помощник на учителя и други / 

       Предлаганите допълнителни дейности са : компютърна грамотност и народни танци. Осъществяват се с деца от подготвителните групи със съдействието на  Столичен център за работа с деца, филиал Ботунец  и не се заплащат от родителите.

       Линк към сайта на детската градина http://dg44kalina.com/