ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №86 Асен Босев (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:86
Име:Асен Босев
Директор:Даниела Блатечка
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. Тома Давидов 44
Комуникация:
8261119 8277372
ODZ86lulin@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред503
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3200
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4301
Хронични заболявания200
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4900
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред45--
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

               ДГ №86 "Асен Босев" е построена през 1990 г.  и се намира  в 10-ти микрорайон на ж.к. Люлин, близо до метростанция Западен парк. Към момента се посещава от 270 деца, които са разпределени в 

10 групи - 8 детска градина и 2 ясла.

              Детската градина разполага с огромен озеленен двор и самостоятелни площадки за всяка група, както и с открито футболно игрище. Има отделни Музикален и Физкултурен салони  и Плувен басейн, което е предпоставка за разностранно развитие на децата.

За допълнителните образователни дейности са обособени Кабинет по английски език и Ателие за приложни изкуства.Педагогическият и медицинският персонал са  с висок образователен ценз и стремеж към усъвършенстване и желание за работа.Обучението в ДГ

се провежда съобразно ЗПУО и  ДОС  за предучилищно възпитание.В ДГ няма назначени  психолог, логопед и ресурсен учител.

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. ще бъдат сформирани както следва:

  • две яслени сборни групи:

         -набор 2018 – посещават 10 деца;

         -набор 2017 – посещават 38 деца;

  • две групи набор 2016 – посещават  51 деца;
  • две групи набор 2015 – посещават 52 деца;
  • две ПГ групи набор 2014 – посещават 57 деца;
  • две ПГ групи набор 2013  – посещават 57 деца.

Предвид детските интереси в ДГ №86 се организират допълнителни образователни дейности:

  • английски език
  • народни танци
  • плуване
  • футбол
  • приложни изкуства

Линк към сайта на ДГ № 86 "Асен Босев":

www.dg86-asenbosev.com

ВАЖНО!!! ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Постъпването на децата в ДГ № 86 „АСЕН БОСЕВ“, класирани за прием през новата учебна година,се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи,считано от 15-ти септември на съответната календарна година, съгласно  чл. 15, ал. 9 от НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община


Необходими медицински документи за новоприетите деца от Септември 2019 г.

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение

3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение

4. За деца от яслена възраст -Васерман на един от родителите

5.Данни от личния лекар сза пълен имунизационен статус на детето, попълнен в Личната здравно -профилактична карта/ ЛЗПК/ номер и дата на имунизациите, заверени от личен лекар.

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен (ОЗБ), издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение

 Няма да се приемат ЛЗПК с изписан текст от лекар : " Отговаря на възрастта"/ за имунизации/


За всички останали  деца, вече приети в  детското заведение да се представят следните медицински документи:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с пълен имунизационен статус на детето-  номер и дата на имунизациите, заверени от личен лекар.

2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен (ОЗБ), издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение - при отсъствие на детето повече от 2 месеца - Наредба № 5 от 2006 на МЗ

 

                 Уважаеми родители, родителската среща на двете яслени групи ще се състои на 10.09.2019 г./ вторник/  от 17.00 часа в яслените групи на ДГ № 86.