ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №86 Асен Босев (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:86
Име:Асен Босев
Директор:Даниела Блатечка
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. Тома Давидов 44
Комуникация:
8261119 8277372
ODZ86lulin@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4700
Хронични заболявания200
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4910
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

               ДГ №86 "Асен Босев" е построена през 1990 г.  и се намира  в 10-ти микрорайон на ж.к. Люлин, близо до метростанция Западен парк. Към момента се посещава от 270 деца, които са разпределени в 

10 групи - 8 детска градина и 2 ясла.

              Детската градина разполага с огромен озеленен двор и самостоятелни площадки за всяка група, както и с открито футболно игрище. Има отделни Музикален и Физкултурен салони  и Плувен басейн, което е предпоставка за разностранно развитие на децата.

За допълнителните образователни дейности са обособени Кабинет по английски език и Ателие за приложни изкуства.Педагогическият и медицинският персонал са  с висок образователен ценз и стремеж към усъвършенстване и желание за работа.Обучението в ДГ

се провежда съобразно ЗПУО и  ДОС  за предучилищно възпитание.  В  ДГ няма назначени  психолог, логопед и ресурсен учител.

Предвид детските интереси в ДГ №86 се организират допълнителни образователни дейности:

  • английски език
  • народни танци
  • плуване
  • футбол
  • приложни изкуства

Линк към сайта на ДГ № 86 "Асен Босев":

www.dg86-asenbosev.com

ВАЖНО!!! ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Постъпването на децата в ДГ № 86 „АСЕН БОСЕВ“, класирани за прием през новата учебна година,се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи,считано от 15-ти септември на съответната календарна година, съгласно  чл. 15, ал. 9 от НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община


Необходими медицински документи за новоприетите деца от Септември 2020 г.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ  !!!

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-         При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.