ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №97 Изгрев (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:97
Име:Изгрев
Директор:Снежана Асенова Банова
Район:Панчарево
Адрес:с.Лозен, ул. "Янко Панайотов", №29
Комуникация:
9926304
9926354
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред3700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред3600
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2900
Хронични заболявания000
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА, НАБОР 2017г., ЩЕ СТАВА ВСЕКИ ДЕН ОТ 08:30 ДО 10:30ч. И ОТ 14:30 ДО 16:00Ч.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПЕРИОДА НА ОТСЪСТВИЕ, СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ:

- ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 30 ДНИ ПО ЕПИДЕМИЧНИ ПОКАЗАНИЯ - ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ;

- ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МЕСЕЦА - ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №5/2006Г.;

- ВМЕСТО МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР, РОДИТЕЛИТЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ НЕ ИМ Е ИЗВЕСТНО ДЕТЕТО ДА Е БИЛО В КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН И НЯМА ПРИЗНАЦИ НА ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ;

- ЗДРАВНО - ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР;

- ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ САЙТА НА ДЕТСКАТА.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАБОТИ С ДЕЦА В СГРАДИ ГОРНИ ЛОЗЕН И СГРАДА ДОЛНИ ЛОЗЕН. ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 7:00 ДО 8:10 Ч. ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА САНИТАРНО -

ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

 

НА ВНИМАНИТЕО НА  РОДИТЕЛИТЕ,

За учебната 2020/2021г. 97 ДГ "Изгрев" с яслени групи и 97 ДГ "Изгрев" сграда Долни Лозен разполага с девет групи, от които две маломерни.

Горни Лозен:

1 - първа група - 2017г.  - 27 деца;

1 - маломерна първа а група - 2017г. - 15 деца;

1 - втора група - 2016г. - 28 деца;

1 - трета група - 2015г. -  28 деца;

1 - четвърта група  2014г. - 32 деца;

Долни Лозен:

1  - втора а група, родени 2016г. - 20 деца, родени 2017г - 7 деца;

1 - четвърта а подготвителна разновъзрастова група, родени 2015г. - 14 деца, родени 2014г. - 15 деца;

1 - яслена група  - 2018г. - 22 деца;

1 - маломерна яслена група - 2018г. - 13 деца;

 

Линк към сайта на детската градина: www.dg97-izgrev.com

Допълнителни образователни дейности в детската градина: английски език, народни танци, модерни и латино танци, футбол, художествена гимнастика, плуване, приложно изкуство.

 

Снежана Банова - Директор ДГ 97 "Изгрев" - с.Лозен