ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №97 Изгрев (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:97
Име:Изгрев
Директор:Снежана Асенова Банова
Район:Панчарево
Адрес:с.Лозен, ул. "Янко Панайотов", №29
Комуникация:
9926354
9926304
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3700
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред26--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ РАБОТИ С ДЕЦА ОТ 26.05.2020 Г. - СГРАДА ГОРНИ ЛОЗЕН И СГРАДА ДОЛНИ ЛОЗЕН. ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 7:00 ДО 8:30 Ч. ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА САНИТАРНО -

ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ НА ДЕТЕТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ САЙТА НА ДЕТСКАТА.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА, НАБОР 2018Г., ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 18.05.2020 Г. ДО 29.05.2020 Г. ОТ 08:30 ДО 12:00 И ОТ 13:30 ДО 15:30 Г.

ЗАБЕЛЕЖКА: МОЛЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ МЕРКИ - СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ ОТ 2М. И НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНА МАСКА.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНИТЕ ГРУПИ, РОДЕНИ 2017Г., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.09.2019Г./ ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 16,30Ч. В СГРАДА ДОЛНИ ЛОЗЕН.

ОЧАКВАМ ВИ!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА ДЕЦАТА ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА "БАМБИ", РОДЕНИ 2017Г., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.06.2019Г. /СРЯДА/ ОТ 16,30Ч. В СГРАДА ДОЛНИ ЛОЗЕН.

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ 2016Г., ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2019Г. /ВТОРНИК/ ОТ 16,30Ч. В ЦЕНТРАЛНА СГРАДА ГОРНИ ЛОЗЕН - ГР. "ПЕПЕЛЯШКА".

ОЧАКВАМ ВИ!

ДИРЕКТОР - СНЕЖАНА БАНОВА

 

ЛЕТНИЯ ПЕРИОД ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮНИ И ЮЛИ СЪС СБОРНИ ГРУПИ, А ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И НЯМА ДА РАБОТИ С ДЕЦА.

ХУБАВО ЛЯТО!!!

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

97 ДГ "Изгрев" с яслени групи и 97 ДГ "Изгрев" сграда Долни Лозен има седем групи, от които четири в Горни Лозен и три групи в сграда Долни Лозен / 2 градински и 1 яслена група/

Горни Лозен:

1 - първа група - 2015г.  - 26 деца;

1 - втора група - 2014г. - 31 деца;

1 - трета група - 2013г. -  30 деца;

1 - четвърта група  2012г. - 29 деца;

Долни Лозен:

1  - втора разновъзрастова група, родени 2014г. - 16 деца, родени 2015г - 15 деца;

1 - четвърта подготвителна разновъзрастова група, родени 2013г. - 19 деца, родени 2012г. - 13 деца;

1 - яслена група  - 2016г. - 25 деца;

 

Детската градина има назначен психолог - 0,5 щат и ресурсен учител от РЦПППО София-град.

Линк към сайта на детската градина: www.dg97-izgrev.com

Допълнителни образователни дейности в детската градина: английски език, народни танци, модерни и латино танци, футбол, художествена гимнастика, плуване, приложно изкуство.

 

Снежана Банова - Директор ДГ 97 "Изгрев" - с.Лозен