ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №55 Иглика (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:55
Име:Иглика
Директор:Снежана Радева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 417
Комуникация:
8256900 8241115

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1402
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2100
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4402
Хронични заболявания400
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания400
СОП010
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред43--
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Записването на класираните от ИСОДЗ деца с прием от месец септември за учебната 2020-2021 година, ще се извърши при следния график:

       Период на записване :

 от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

      Часове на записване:

от 09.00 часа до 12.30 часа,

от 14.00 часа до 16.00 часа,

 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, с подсигурени от страна на родителите лични предпазни средства – маска, калцуни и химикалка.

  Директор:С.Радева

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

За Ваше удобство ДГ №55 „Иглика” предоставя две възможности   за онлайн заплащане на таксите :

 1.   Чрез банков превод

Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. 

Банковата сметка  на ДГ№ 55”Иглика”:

Общинска банка АД, ФЦ Люлин,

IBAN:BG62SOMB91303143395500

BIC: SOMBBGSF

В платежния документ, като основание за плащане освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата която посещава и месеца за който се внася сумата. 

 

2. Чрез услугата  www.ePay.bg- достъпна за детската градина, отново през  сайта www.roditel.eu. 

 

ВАЖНО :ТАКСИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  НЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО БАНКОВ ПЪТ И EPAY.BG

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОСЕЩАВАЙТЕ НАШИЯТ НОВ САЙТ ; dg55iglika.com

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ОТ 16.03.2020г. СЕ  ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ЯСЛА.

ПЕРИОДЪТ, ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА СО.

ДИРЕКТОР: С.РАДЕВА

 

 

 

 

     ДГ 55 „Иглика”-отваря врати за първи път през 1980г. След  тридесет години през 2012г. е разкрита нова група, чрез вътрешно преструктуриране на  административната част на детската градина.

     Днес в детската градина функционират  7 групи-5 градински и 2 яслени.

 Материалната база отговаря на съвременните изисквания за отглеждане, възпитание и обучение на децата от 10 месечна възраст до 7 годишна въраст.

Занималните, спалните и всички помещения са светли, чисти и уютни, музикалният салон е красив и естетичен. Разполагаме с обособен кабинет за психолог и педагог.

 Дворът ни е просторен и добре поддържан, с площадка за всяка група, от която примамват пързалки, къщички. Много зеленина и цветя създават настроение и желание за игра и почивка.

За познавателния, емоционалния, психо-социалния и физически комфорт на децата се грижи н екип от квалифицирани педагози, психолог, помощен и административен персонал.

Детската градина не разполага с логопед и ресурсен учител.

 Обучението на децата е съобразно Държавните образователни стандарти на МОН по 7 направления: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика и физическа култура.

За учебната 2019/2020 г, ще бъдат сформирани следния брой групи:

  • две яслени  групи- набор 2019 и 2018
  • две първи групи- набор 2017 г.
  • една втора група набор 2016 
  • една ПГ група- 5г.  набор 2015 
  • една ПГ групи- 6г. набор 2014  

Предвид предпочитанията на родителите в ДГ №55 се организират допълнителни образователни дейности:

  • английски език
  • народни танци
  • модерни и латино танци
  • футбол
  • приложни изкуства

 

        Снежана Радева

        Директор на ДГ№55 "Иглика"

 

 

 

 =====================================================================================================================================================================================

 

Уважаеми родители, 

При постъпване на детето, е необходимо да носите следните медицински документи:

1. 
Попълнен от личния лекар на детето здравно-профилактичен картон с пълен имунизационен статус. 

2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

3. При  отсъствие за повече от  2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (Наредба 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити).

Oт ръководството