ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №164 Зорница (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:164
Име:Зорница
Директор:Мариета Велкова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ул. "Мечево усое", №6
Комуникация:
9578622

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред900
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4401
Хронични заболявания210
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1500
Хронични заболявания1400
СОП000
Работна група4--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3300
Хронични заболявания2000
СОП000
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред23--
Хронични заболявания2700
СОП000
Работна група6--

Информация за родители

ДГ №164"Зорница" се намира в кв. Горна баня-екологичен, чист квартал на гр.София без промишлени предприятия, на тиха улица без много превозни средства.

Детската градина има огромен двор с големи тревни площи и дървета - много подходящ за игра през цялата година.Той е оборудван с най-новите уреди и пособия за създаване на комфортна обстановка за игра и забавления на открито.След спечелен проект към СО, вече разполагаме и с интерактивна площадка по БДП и приложно колоездене.

Детското заведение работи творчески, прилагайки  всички  нови иновативни подходи и техники при обучението и възпитанието на децата.Всяка група в  ДГ 164 разполага с мултимедия, интерактивни дъски ,богат гардероб  с разнообразни детски костюми , народни носии и кукли за провеждане на  празници и развлечения за деца и родители.

Като допълнителни педагогически услуги в ДГ 164  „Зорница„ предлагаме:

 • английски език
 • народни танци
 • латино танци
 • приложно изкуство
 • футбол
 • худ.гимнастика
 • плуване

 

За децата в детското заведение се грижи високо квалифициран персонал.

Условията за възпитание и образование са съобразени с най-новите европейски стандарти.

ДГ 164 ,,Зорница" разполага с психолог, логопед , ресурсен учител и помощнок на учителя.

 Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт.

Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. Детското заведение разполага с: кабинет по английски език, ателие по приложни дейности, детско футболно игрище.

Дворът на детското заведение е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие.
 

ПРИ НАС ДЕЦАТА ПОЛУЧАВАТ:

 • -обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера;
 • -богата емоционална и духовна култура;
 • -целенасочена предучилищна подготовка;
 • -съхранени български традиции;
 • -равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение;
 • -природосъобразен начин на живот, безопасност на движение и охрана.

 

ВАЖНО за родителите!

През новата учебна 2019/2020 г.в ДГ 164 „Зорница„ ще има eдна яслена група, в която децата ще бъдат смесени по възраст - деца, родени през 2017 и 2018 г.

От 15 септември на  уч.2019/2020 г.децата родени през 2016 г.преминават приоритетно в първа група и освобождават места в яслената група,в която освободните места ще  се заемат от деца, родени през 2017 г. и 2018 г и класирани по Правилата за прием в ИСОДЗ.

В ДГ 164 „Зорница„ за уч.2019/2020 г. ще има още:

 • две първи групи набор 2016
 • една втора група набор 2015
 • две ПГ-5 г.групи набор 2014
 • две ПГ-6 г.групи набор 2013
 • в ДГ 164 няма група за деца със специални образователни потребности

Допълнителните критерии за прием са обявени в ИСОДЗ.

За новоприети деца, за записване в детската градина:

1.  Заявление по образец;

2.  Копие от удостоверение за раждане на детето;

3.  Лична карта на родител;

4.  Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България ( обн. ДВ. бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!

5.  Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина:

1.  Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

2.  Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

3.  За децата, постъпващи в яслата се изисква изследване" Васерман" на един от двамата родители;

4.  Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствия на деца от детската градина:

1.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).  

2.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.            

ОЧАКВАМЕ ВИ в нашия малък рай в кв.Горна баня!!!!