ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №149 Зорница

Тип:ДГ
Номер:149
Име:Зорница
Директор:Ваня Тодорова
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Железопътна" № 22
Комуникация:
029367582
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред5420
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред5320
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №149 ”Зорница” се намира в р-н Сердика.

Децата са разпределени в 7 групи по възраст както следва:

две първи   групи за деца, родени 2015 г. - 51 деца

две втори групи за деца, родени 2014 г. - 60 деца

две трети групи за деца, родени 2013 г. - 29 деца

и една четвърта група за деца, родени 2012 г. - 44 деца

В детската градина са приети 3 деца със СОП, с които работят специалисти от РЦПППО - София град -

психолог, логопед и ресурсен учител.

През учебната 2019/2020 година ще бъдат приети

две групи деца, родени 2016 г. - 42 по общи критерии

3 деца с хронични заболявания

2 деца със СОП

Детската градина е разположена  в триетажна сграда с голям, озеленен, обезопасен двор, с разнообразни уреди.
Помещенията са просторни – всяка от седемте групи има занималня със спалня и
столова. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и
индивидуални потребности на децата. Детското заведение има физкултурен и
музикален салони, логопедичен кабинет. В подготвителната група са създадени
оптимални условия за доминираща учебна дейност. Детската градина разполага с
богата материална и дидактична база.
Възпитанието и обучението на децата се провежда в съответствие с държавните
образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище под
вещото ръководство на педагози с голям опит и грижовно отношение към децата. В
центъра на образователно–възпитателната работа е поставено детето – неговите
желания , потребности и възможности .
Животът на децата се организира съобразно възрастовите и индивидуалните
особености. По желание на родителите предлагаме следните допълнителни
образователни дейности:
- английски език;
- народни танци ;
- логопед;
- детски футбол;

- класически и съвременен балет;

- изобразително изкуство;

- джудо;

За децата се организират ски училище, планинарско училище.