ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №109 Зорница (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:109
Име:Зорница
Директор:Емилия Лещарова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл. 69
Комуникация:
02/ 8740325
0879248617
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3300
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания400
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания400
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4200
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Ние считаме, че нашата най-важна ценност са децата. Педагогическият екип е уверен , че в условия на комфорт, безопастност и развиваща среда всяко дете обезателно ще развие своя потенциал.
Наша цел е създаването на условия за развитие на детската личност като бъдещ отговорен гражданин.
Плановете ни за работа са съобразени с Държавните образователни изисквания и се реализират чрез философията на международна програма за деца от предучилищна възраст и техните семейства "Стъпка по Стъпка".
Играта е естествена част от живота на децата. Чрез игра децата опознават обкръжаващия ги свят, учат се да решават проблеми, правят избор, слушат и говорят, отговарят за своето поведение и безопастност.
Индивидуалният подход към детето е водещият в нашата работа. Използваме активни методи на взаимодействие с децата като: утринна среща, кооперативно учене и тематично учене, учене чрез опита.
Ние се стремим детската градина да бъде желано място от децата и техните родители. Вярваме, че атмосферата на взаимно уважение и доверие между учителите и семействата са добър пример за възпитаване на толерантност у децата.
Ние сме уверени, че децата ви ще бъдат подготвени за постъпване в училище.
Добре дошли в ДГ № 109 Зорница  (бивше  ОДЗ № 9 "Зорница"), първата детска градина отворила врати за децата на район "Младост" през 1973 година!

През учебната 2019-2020 година децата ще бъдат разпределени по години на раждане и групи както следва:

1.  Яслени групи:

 • Две групи на родени деца през 2017 и 2018г. 
 • Брой на децата в групи по година на раждане: 

 - деца родени 2018 г. -  шестнадесет деца /във всяка група по осем деца /;       

-  родени 2017г. - тридесет и шест деца / във всяка родени 2017 г. тридесет и шест деце / във всяка група по осемнадесет деца/. 

2. Детска градина седем групи:

2.1

 • родени 2016 г. - две групи; 
 • родени 2015г. - две групи;
 • родени 2014г. - една група;
 • родени 2013г. - две групи;   

2.2 Брой на децата в групите по година на раждане:

 • 2016 г. - петдесет и шест деца;
 • 2015г. - петдесет и осем деца;
 • 2014г. - тридесет и едно деца;
 • 2013г. - шестдесет и две деца;
 • 2012г. - шестдесет и едно деца;

Назначен е допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование - психолог. За децата имащи необходимост от допълнителна подкрепа се осигурява ресурсен учител от РЦПППО.

Допълнителните образователни дейности в детската градина са:

- английски език;

- народни танци;

- футбол;

- модерни танци;

- художествена гимнастика;

- логопед.

До родителите на класираните деца за учебната 2019-2020г. 

Записването става след представяне от родителя на  всички необходими задължителни документи в посочения срок на страницата в ИСОДЗ.

Ако се установи, че родителят е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не представи съответния документ за доказателство, получава отказ за записване и отново кандидатства по общия ред.

При записване на детето се представят медицински картон / профилактична карта и пълен имунизационен статус. Медицински изследвания се правят при постъпване на детето през месец септември.  

Процедурата по обработване на документите продължава между 15 - 20 минути. Не чакайте последния момент!


 Е. Лещарова - директор