ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №149 Зорница - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:149
Име:Зорница - сграда 2
Директор:Ваня Тодорова
Район:Сердика
Адрес:гр.София, кв. "Малашевци", ул. "Училищна", №10
Комуникация:
9367582
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2500
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред1820
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2220
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина № 149 "Зорница" разполага с втора сграда, която е много добпе поддържана.

Групите в детската градина са четири, децата са разпределени по възраст както следва:

една първа група,деца родени 2015 г. - 19 деца;

една втора група, деца родени 2014 г. - 24 деца;

една трета група, деца родени 2013 г. - 28 деца;

една четвърта група, деца родени 2012 г.  - 18 деца

Групите са целодневни. Децата се водят сутрин от 7,00 часа и се взимат до
19,00 часа всеки ден.

В детската градина са приети 3 деца със СОП, с които работят специалисти от РДПППО София град-

психолог, логопед и ресурсен учител.

През учебната 2019/2020 година ще бът приети

една първа група, деца родени 2016 г. - 22 деца

3 деца с хронични заболявания

2 деца със СОП

В детската градина се осъществява като допълнителна образователна дейност

обучение по английски език, народни танци, футбол.